Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Afiliowanie publikacji

Sposób afiliowania publikacji określają zarządzenia Rektora nr 243 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ujednoliconej nazwy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podawanej jako afiliacja w publikacjach naukowych (145 KB) i 238 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie nazw w językach obcych Uniwersytetu oraz podstawowych jednostek organizacyjnych (61 KB). Afiliacja powinna zawierać nazwę instytutu, wydziału i uniwersytetu.

 

Zalecenia co do afiliowania pracowników i doktorantów Wydziału w publikacjach wykonanych podczas stażowych pobytów za granicą lub w innych polskich ośrodkach naukowych:

1.Pracownicy i doktoranci WFAiIS w publikacjach wykonanych podczas stażowych pobytów w innych ośrodkach naukowych zobowiązani są podawać afiliację Wydziału.

2.W przypadkach gdy pracodawca z innego ośrodka domaga się jedynie swojej afiliacji, pracownik Wydziału zobowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenie w tej sprawie.