Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Publiczna obrona rozprawy dokotrskiej mgr. Andrzeja J. Kulika

obrazek:

Dyrektor Instytutu Fizyki UMK zawiadamia, że 10 stycznia 2020 r. o godzinie 12:15 w sali audytoryjnej COK w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja J. Kulika.

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Rozwój metod szybkiej lokalizacji i pomiarów rozpoznawania molekularnego przy zastosowaniu mikroskopii sił atomowych”.

Promotor: prof. dr hab. Wiesław Nowak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Balter (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) i prof. dr hab. Ryszard Czajka (Politechnika Poznańska).

Rozprawa wyłożona jest do wglądu zainteresowanych w Bibliotece Instytutu Fizyki UMK oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie: https://www.ifiz.umk.pl/nauka/stopnie-i-tytuly-naukowe/przewody-doktorskie/mgr-andrzej-j-kulik/.

pozostałe wiadomości