Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Instytut dla studentów

W czasie studiów na jednym z kierunków prowadzonych przez Wydział, ambitni studenci mają możliwość wzięcia udziału w projektach badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Fizyki i w ich ramach mogą przygotować swoje prace dyplomowe. Prowadząc aktywny udział w życiu naukowym, studenci publikują prace naukowe w najlepszych czasopismach oraz biorą udział w konferencjach w kraju i zagranicą. Osiągnięcia studentów są potwierdzone licznymi wyróżnieniami i nagrodami (link: nagrody studentów i doktorantów i nagrodzone wystąpienia konferencyjne).

W czasie studiów studenci mają możliwość udziału w międzynarodowych letnich praktykach studenckich pod nazwą Torun Astrophysics/Physics Summer Program, co pozwala zaznajomić się z pracą badacza przy najbardziej fascynujących eksperymentach i sprawdzić się w pracy w międzynarodowych zespołach badawczych. W poprzedniej edycji programu wzięło udział 22 studentów i doktorantów, w tym połowa z zagranicy.
Studenci ciekawi świata mogą skorzystać z ofert stypendialnej wymiany międzynarodowej w ramach programów MOST i Erasmus. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Studenci związani z Instytutem Fizyki korzystają z bogatej oferty stypendialnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto, Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej wspiera studentów specjalnymi stypendiami.

Studenci, biorący udział w projektach naukowych, mogą otrzymywać dodatkowe stypendium w wysokości 1000-1500 zł. (w zależności od Projektu). Baza ofert miejsc dla studentów w Projektach jest dostępna tutaj. W przypadku zainteresowania Projektem bez ogłoszenia o miejscu dla studenta prosimy skontaktować się bezpośrednio z prowadzącym Projekt.

Rozwój zainteresowań naukowych wspomaga działalność szeregu kół naukowych (Koło Naukowe Studentów Fizyki, Koło Naukowe Studentów Astronomii, Koło Naukowe Informatyki Stosowanej czy Techniczne Koło Nakowe. ) i lokalnych oddziałów międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, takich jak SPIE – The International Society for Optics and Photonics i Optical Society of America (OSA).

Specjalnie dla studentów Instytut Fizyki przygotował wiele usprawnień.