Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Olimpiada fizyczna

Zarząd | Kontakt | Regulamin | KGOF | IPhO | Informacje | Linki

Zawody  doświadczalne i teoretyczne 70 Olimpiady Fizycznej etap III odbędą się w dniach odpowiednio 10 i 11 kwietnia 2021 roku w formie stacjonarnej o godzinie 10:00 w Instytucie Fizyki UMK przy ul. Grudziądzka 5 w Toruniu.

Proszę, żeby do Instytutu wchodzić bez opiekunów/nauczycieli oraz zachować dystans/mieć maseczki itp. Zbiórka w holu wejściowym, prosimy o przybycie około 15 minut wcześniej.

Proszę wypełnić oświadczenie (OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA) dzień przed zawodami i przesłać skan/zdjęcie na dysk tak jak to robiliście podczas zawodów teoretycznych. Link do wysyłania oświadczeń zostanie przesłany przez KGOF bezpośrednio do Was. Oryginał tego oświadczenia trzeba będzie przywieźć na zawody w dniu 10 kwietnia.

Komitet Główny OF w Toruniu zwróci uczestnikom zakwalifikowanym koszty dojazdu. W tym roku wyjątkowo ministerstwo wyraziło zgodę na zwrot kosztów za podróż samochodem do wartości biletu. Na oświadczeniu potrzebny będzie podpis osoby pełnoletniej/rodzica, dlatego proszę wypełnić w domu to oświadczenie, podpisać i przywieźć na zawody. W związku z tym proponuję również, aby osoby, które dojadą pociągiem/autobusem również wypełniły takie oświadczenie. Dzięki temu ograniczymy wzajemny kontakt na zawodach. Zwrot będzie na konto.

Niestety w tym roku ze względów sanitarnych wyjątkowo nie zapewniamy wyżywienia, prosimy o zaopatrzenie się w jedzenie, wodę, kanapki we własnym zakresie. Prosimy również zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej, przede wszystkim maseczki. My zapewnimy rękawiczki lateksowe w różnych rozmiarach, zapasowe maseczki oraz środki dezynfekujące.

Przez cały czas uczestnicy i prowadzący powinni być w maskach, zakrywających usta i nos, jedynie w momencie sprawdzania tożsamości przed daną salą uczestnicy mogą zdjąć maskę, zalecane jest zachowanie odległości dwóch metrów. Dodatkowo wskazane jest noszenie rękawiczek.

Szczegóły dotyczące regulaminu, odwołań oraz organizacji Olimpiady można znaleźć na stronie internetowej Komitetu Głównego OF.

Terminarz bieżącej olimpiady:

Etap I
Termin wysyłania rozwiązań części I: 9 październik 2020 (przez internet)
Termin wysyłania rozwiązań części II: 13 listopada 2020
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do etapu II: 14 grudnia 2020

Etap II
część teoretyczna: 10 stycznia 2021
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do części doświadczalnej: 24 stycznia 2021
część doświadczalna: 14 luty 2021
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do Etapu III: 14 marca 2021

Etap III
część doświadczalna: 10 kwietnia 2021
część teoretyczna: 11 kwietnia 2021
ogłoszenie wyników i zakończenie Olimpiady: 13 kwietnia 2021

Zgodnie z regulaminem Olimpiady Fizycznej w czasie zawodów II i III stopnia uczestnicy mogą korzystać wyłącznie z następujących pomocy:

  • własnego kalkulatora elektronicznego,
  • własnych podręczników szkolnych (z listy podręczników szkolnych MEN),
  • jednego typowego zeszytu (maks. 100 kartek A4 )  z odręcznymi, własnoręcznie sporządzonymi notatkami (przygotowując notatki uczeń może korzystać ze wszystkich materiałów, które uzna za stosowne).

Zależności fizyczne, które nie są wprost podane w podręcznikach szkolnych, należy udowodnić. W czasie zawodów uczestnicy nie mogą mieć przy sobie urządzeń  typu walkman, telefon komórkowy, palmtop, komputer przenosny. itp.

W czasie zawodów należy mieć własne przybory do pisania i kreślenia.

Uszczegółowienia regulaminu:

Przez podręczniki, z których można korzystać w czasie zawodów, rozumie się ksiązki wpisane do katalogu MEN. Na odwrocie strony tytułowej mają one adnotacje: “Ksiązka dopuszczona do użytku szkolnego…, wpisana do zestawu podręczników do nauczania fizyki na poziomie…, w liceum… Numer w zestawie…”
Jeżeli ksiązka takiej adnotacji nie ma, nie jest dozwolona.

Nie jest dozwolone korzystanie z tablic – w tym również z Tablic fizyczno-astronomicznych dopuszczonych do użytku szkolnego.