Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Olimpiada fizyczna

Zarząd | Kontakt | Regulamin | KGOF | IPhO | Informacje | Linki

Informujemy, że zawody teoretyczne 71 Olimpiady Fizycznej odbędą się w dniu 16 stycznia 2022 roku w formie stacjonarnej o godzinie 10:00 w Instytucie Fizyki UMK przy ul. Grudziądzka 5 w Toruniu. Proszę, żeby do Instytutu wchodzić bez opiekunów/nauczycieli oraz zachować dystans/mieć maseczki itp. Zbiórka w holu wejściowym, prosimy o przybycie około 15 minut wcześniej.

Komitet Główny OF zwróci uczestnikom zakwalifikowanym do części teoretycznej etapu II koszty dojazdu. Również w tym roku  ministerstwo wyraziło zgodę na zwrot kosztów za podróż samochodem do wartości biletu. Potrzebny będzie na tym oświadczeniu (w załączeniu) podpis osoby pełnoletniej/rodzica, dlatego proszę wypełnić w domu to oświadczenie, podpisać i przywieźć na zawody. W związku z tym proponuję również aby osoby, które dojadą pociągiem/autobusem również wypełniły takie oświadczenie. Dzięki temu ograniczymy wzajemny kontakt na zawodach. Zwrot będzie na konto.

Niestety w tym roku ze względów sanitarnych nie zapewniamy wyżywienia, prosimy o zaopatrzenie się w jedzenie, wodę, kanapki we własnym zakresie. Prosimy również zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej, przede wszystkim maseczki. My zapewnimy rękawiczki lateksowe w różnych rozmiarach, zapasowe maseczki oraz środki dezynfekujące.

Szczegóły dotyczące regulaminu, odwołań oraz organizacji Olimpiady można znaleźć na stronie internetowej Komitetu Głównego OF.

Terminarz bieżącej olimpiady:

Etap I
Termin wysyłania rozwiązań części I: 15 październik 2021 (przez internet)
Termin wysyłania rozwiązań części II: 19 listopada 2021
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do etapu II: 20 grudnia 2021

Etap II
część teoretyczna: 16 stycznia 2022
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do części doświadczalnej: 30 stycznia 2022
część doświadczalna: 20 luty 2022
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do Etapu III: 20 marca 2022

Etap III
część doświadczalna: 9 kwietnia 2022
część teoretyczna: 10 kwietnia 2022
ogłoszenie wyników i zakończenie Olimpiady: 12 kwietnia 2022

Zgodnie z regulaminem Olimpiady Fizycznej w czasie zawodów II i III stopnia uczestnicy mogą korzystać wyłącznie z następujących pomocy:

  • własnego kalkulatora elektronicznego,
  • własnych podręczników szkolnych (z listy podręczników szkolnych MEN),
  • jednego typowego zeszytu (maks. 100 kartek A4 )  z odręcznymi, własnoręcznie sporządzonymi notatkami (przygotowując notatki uczeń może korzystać ze wszystkich materiałów, które uzna za stosowne).

Zależności fizyczne, które nie są wprost podane w podręcznikach szkolnych, należy udowodnić. W czasie zawodów uczestnicy nie mogą mieć przy sobie urządzeń  typu walkman, telefon komórkowy, palmtop, komputer przenosny. itp.

W czasie zawodów należy mieć własne przybory do pisania i kreślenia.

Uszczegółowienia regulaminu:

Przez podręczniki, z których można korzystać w czasie zawodów, rozumie się ksiązki wpisane do katalogu MEN. Na odwrocie strony tytułowej mają one adnotacje: “Ksiązka dopuszczona do użytku szkolnego…, wpisana do zestawu podręczników do nauczania fizyki na poziomie…, w liceum… Numer w zestawie…”
Jeżeli ksiązka takiej adnotacji nie ma, nie jest dozwolona.

Nie jest dozwolone korzystanie z tablic – w tym również z Tablic fizyczno-astronomicznych dopuszczonych do użytku szkolnego.