Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Olimpiada fizyczna

Zarząd | Kontakt | Regulamin | KGOF | IPhO | Informacje | Linki

Zawody doświadczalne 69 Olimpiady Fizycznej odbędą się w dniu 16 lutego 2020 roku o godzinie 10:00 w Instytucie Fizyki UMK przy ul. Grudziądzkiej 5,    w Toruniu. Prosimy o przybycie minimum z 15 minutowym wyprzedzeniem –    do godz. 9:45.
Komitet Okręgowy OF w Toruniu zwróci uczestnikom zakwalifikowanym do części teoretycznej etapu II udokumentowane koszty dojazdu oraz zapewni wyżywienie, jak to miało miejsce w latach ubiegłych.

Szczegóły dotyczące regulaminu, odwołań oraz organizacji Olimpiady można znaleźć na stronie internetowej Komitetu Głównego OF.

Terminarz bieżącej olimpiady:

Etap I
Termin wysyłania rozwiązań części I: 11 październik 2019 (przez internet)
Termin wysyłania rozwiązań części II: 15 listopada 2019
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do etapu II: 16 grudnia 2019

Etap II
część teoretyczna: 12 stycznia 2020
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do części doświadczalnej: 26 stycznia 2020
część doświadczalna: 16 luty 2020
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do Etapu III: 15 marca 2020

Etap III
część doświadczalna: 4 kwietnia 2020
część teoretyczna: 5 kwietnia 2020
ogłoszenie wyników i zakończenie Olimpiady: 7 kwietnia 2020

Zgodnie z regulaminem Olimpiady Fizycznej w czasie zawodów II i III stopnia uczestnicy mogą korzystać wyłącznie z następujących pomocy:

  • własnego kalkulatora elektronicznego,
  • własnych podręczników szkolnych (z listy podręczników szkolnych MEN),
  • jednego typowego zeszytu (maks. 100 kartek A4 )  z odręcznymi, własnoręcznie sporządzonymi notatkami (przygotowując notatki uczeń może korzystać ze wszystkich materiałów, które uzna za stosowne).

Zależności fizyczne, które nie są wprost podane w podręcznikach szkolnych, należy udowodnić. W czasie zawodów uczestnicy nie mogą mieć przy sobie urządzeń  typu walkman, telefon komórkowy, palmtop, komputer przenosny. itp.

W czasie zawodów należy mieć własne przybory do pisania i kreślenia.

Uszczegółowienia regulaminu:

Przez podręczniki, z których można korzystać w czasie zawodów, rozumie się ksiązki wpisane do katalogu MEN. Na odwrocie strony tytułowej mają one adnotacje: “Ksiązka dopuszczona do użytku szkolnego…, wpisana do zestawu podręczników do nauczania fizyki na poziomie…, w liceum… Numer w zestawie…”
Jeżeli ksiązka takiej adnotacji nie ma, nie jest dozwolona.

Nie jest dozwolone korzystanie z tablic – w tym również z Tablic fizyczno-astronomicznych dopuszczonych do użytku szkolnego.