Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Olimpiada fizyczna

Zarząd | Kontakt | Regulamin | KGOF | IPhO | Informacje | Linki

Informujemy, że zawody doświadczalne 73 Olimpiady Fizycznej odbędą się w dniu 18 lutego 2024 roku w formie stacjonarnej o godzinie 10:00 w Instytucie Fizyki UMK przy ul. Grudziądzka 5 w Toruniu. Zbiórka w holu wejściowym, prosimy o przybycie około 15 minut wcześniej.

Komitet Główny OF zwróci uczestnikom zakwalifikowanym do części doświadczalnej koszty dojazdu.

Nie zapewniamy wyżywienia, ale za to będzie gorąca herbata.

Szczegóły dotyczące regulaminu, odwołań oraz organizacji Olimpiady można znaleźć na stronie internetowej Komitetu Głównego OF.

Terminarz bieżącej olimpiady:

Etap I
Termin wysyłania rozwiązań części I: 13 październik 2023 (przez internet)
Termin wysyłania rozwiązań części II: 17 listopada 2023 (listem lub przez internet)
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do etapu II: 18 grudnia 2023

Etap II
część teoretyczna: 14 stycznia 2024
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do części doświadczalnej: 28 stycznia 2024
część doświadczalna: 18 luty 2024
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do Etapu III: 17 marca 2024

Etap III
część doświadczalna: 13 kwietnia 2024
część teoretyczna: 14 kwietnia 2024
ogłoszenie wyników i zakończenie Olimpiady: 15 kwietnia 2024

Zgodnie z regulaminem Olimpiady Fizycznej w czasie zawodów II i III stopnia uczestnicy mogą korzystać wyłącznie z następujących pomocy:

  • własnego kalkulatora elektronicznego,
  • własnych podręczników szkolnych (z listy podręczników szkolnych MEN),
  • jednego typowego zeszytu (maks. 100 kartek A4 )  z odręcznymi, własnoręcznie sporządzonymi notatkami (przygotowując notatki uczeń może korzystać ze wszystkich materiałów, które uzna za stosowne).

Zależności fizyczne, które nie są wprost podane w podręcznikach szkolnych, należy udowodnić. W czasie zawodów uczestnicy nie mogą mieć przy sobie urządzeń  typu walkman, telefon komórkowy, palmtop, komputer przenośny. itp.

W czasie zawodów należy mieć własne przybory do pisania i kreślenia.

Uszczegółowienia regulaminu:

Przez podręczniki, z których można korzystać w czasie zawodów, rozumie się książki wpisane do katalogu MEN. Na odwrocie strony tytułowej mają one adnotacje: “Książka dopuszczona do użytku szkolnego…, wpisana do zestawu podręczników do nauczania fizyki na poziomie…, w liceum… Numer w zestawie…”
Jeżeli książka takiej adnotacji nie ma, nie jest dozwolona.

Nie jest dozwolone korzystanie z tablic – w tym również z Tablic fizyczno-astronomicznych dopuszczonych do użytku szkolnego.