Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Stopnie i tytuły naukowe

1. Habilitacje:

2. Doktoraty:

3. Procedury dotyczące doktoratów:

4. Przepisy wspólne: