Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Czwartkowe Kolokwium Fizyczne

Kolokwia Czwartkowe odbywają się w czwartki o godz. 12:30 w Instytucie Fizyki UMK (ul. Grudziądzka 5/7) w Audytorium Aleksandra Jabłońskiego (sala 26) lub na platformie internetowej CISCO Webex.

Rok 2024/2025 (Academic year 2024/2025)

19-12-2024
12-12-2024
05-12-2024
26-11-2024
21-11-2024
14-11-2024

Dr. Lukas Bruder (Uniwersytet we Freiburgu)

07-11-2024
24-10-2024
17-10-2024
10-10-2024
03-10-2024

Rok 2023/2024 (Academic year 2023/2024)

13-06-2024 Dr Iulia Brumboiu (Instytut Fizyki UMK)
06-06-2024 Dr inż. Jakub Rydzewski (Instytut Fizyki UMK)
23-05-2024 Prof. dr hab. Józef Szudy (Instytut Fizyki UMK)
16-05-2024 Dr inż. Marcin Szalkowski (Instytut Fizyki UMK)
Emisja lawinowa w nanomateriałach domieszkowanych jonami ziem rzadkich
09-05-2024 Dr Igor Di Marco, prof. UMK (Instytut Fizyki UMK)
25-04-2024 Dr hab. Krzysztof Jachymski (Uniwersytet Warszawski)
Quantum magnetism meets cavity QED
18-04-2024 Dr hab. Carmine Autieri, prof. IF PAN (Instytut Fizyki PAN)
Altermagnetism: from the non-relativistic spin-splitting to the staggered Dzyaloshinskii-Moriya interaction.
11-04-2024 Dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK (Instytut Nauk Technicznych UMK)
Sterowanie predykcyjne napędem elektrycznym z synchronicznym silnikiem reluktancyjnym
04-04-2024 Dr Łukasz Sterczewski (Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, Politechnika Wrocławska)
Room-temperature long-wave infrared and terahertz spectroscopy using organic nonlinear crystals pumped at telecommunication wavelengths
21-03-2024 Dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)
Calculations of local electronic structure properties in solids. A multi-configurational approach.
14-03-2024 Dr Krisztian Palotas (Department of Theoretical Solid State Physics, Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Center for Physics, Budapest, Hungary)
First-principles-based simulation of scanning tunneling microscopy: From magnetic surfaces to molecular structures
07-03-2024 Prof. David Wilkinson (Uniwersytet w Durham)
From Copernicus to Hawking: The challenges and opportunities of cosmology for theology
22-02-2024 Wykład im. Aleksandra Jabłońskiego
Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk)
Jak fizyka i technologia wspierają nowe terapie w okulistyce (99 KB)
01-02-2024 Dr Braveenth Ramanaskanda (Noctiluca S.A.)
Mgr Alicja Zielińska (Noctiluca S.A.)
Trends in Research and Development of OLED technology with blooming generations of emitters
25-01-2024 Prof. Michael Doser (CERN, Szwajcaria)
Pulsed production of antihydrogen and other antiprotonic systems for precisions tests of fundamental symmetries
18-01-2024 Mgr Dominika Czyżak (Pełnomocnik ds. Otwartego Dostępu do Publikacji Naukowych i Danych Badawczych, Biblioteka Główna UMK)
Polityka otwartości w nauce
11-01-2024 Dr Michał Studziński (Uniwersytet Gdański)
When the symmetric group meets partial transposition: new tools for studying quantum systems
21-12-2023 Kolokwium Wigilijne
Philip Gray (Toruń Photo Walks)
Photography – causes and effects
14-12-2023 Dr Nikitas Gidopoulos (Durham University, Wielka Brytania)
Enhanced electron-phonon coupling near an electronic quantum phase transition
07-12-2023 Prof. Dr. Pavlo O. Dral (Department of Chemistry, Xiamen University, China)
Towards practical AI-enhanced computational chemistry
30-11-2023 Wahadło Foucaulta reaktywacja!
Prof. dr hab. Wiesław Nowak (Instytut Fizyki UMK)
A jednak się kręci…
prof. Maciej Wróblewski (Wydział Humanistyczny)
 Magia Wahadła Foucaulta
mgr inż. Andrzej Florczyk (PRODOMO)
Rozwiązania techniczne
23-11-2023 Prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz (Instytut Fizyki UMK)
Dydaktyka (i pedagogika) kognitywistyczna
16-11-2023 Dr. Muhammad Danang Birowosuto (Łukasiewicz Research Network (PORT, Wrocław)
Beyond Perovskite Scintillators: Practical Applications, Purcell-Enhanced Properties, and Future Prospects
09-11-2023 Dr Katarzyna Siudzińska (Instytut Fizyki UMK)
Poprawa własności komunikacyjnych kanałów kwantowych przy użyciu szumów
26-10-2023 Dr Barbara Hajduk (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN)
Applications of spectroscopic ellipsometry to study organic thin films of selected polymers, blends and composites for optics and optoelectronics
18-10-2023 (wyjątkowo środa)
godz: 10:00
Prof. Dr. Wim Ubachs (Vrije Universiteit in Amsterdam)
Cavity-enhanced spectroscopy on water, HD, H2 and HT
12-10-2023 Dr David Ziemkiewicz (Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich)
Własności optyczne ekscytonów rydbergowskich w Cu2O
05-10-2023 Paweł Surgiel (STARTOVA – Spółka Celowa UMK, partner ds. rozwoju i transferu technologii)
Przeinżynierowanie” projektów B+R – maniera rozwiązywania nieistniejących problemów w niezrozumiały sposób

 

Rok 2022/2023 (Academic year 2022/2023)

20.07.2023 Ph. D. Vladyslav C. Usenko (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy)
Nonclassicality in quantum communication
15.06.2023 wykład z cyklu “Fizyka wokół nas” (godz. 17:00); plakat
prof. dr hab. Ireneusz Grabowski (Instytut Fizyki UMK)
Prześcignąć wiatr pod żaglami. Żeglarska FORMUŁA I
01.06.2023 prof. dr hab. Włodzisław Duch (Katerda Informatyki Stosowanej UMK)
Artificial intelligence will change everything
29.05.2023
poniedziałek sala 26
Professor Shui-Ming Hu (Hefei National Laboratory for Physical Sciences at Microscale,
CAS Center for Excellence in Quantum Information and Quantum Physics, Department of Chemical Physics, University of Science and Technology of China)
Precision Spectroscopy of Calculable Many-Body Systems: He and H2
25.05.2023 PhD, DSc Alexander Turbiner-Rosenbaum (Universidad Nacional Autónoma de México, Institute of Nuclear Science)
Choreography in Nature (towards theory of dancing curves, superintegrability)
18.05.2023 dr Denis Dobkowski-Ryłko (Uniwersytet Warszawski)
Quadrupole formula for the energy of gravitational radiation in de Sitter spacetime
11.05.2023 dr Ruth Elena Tichauer (Universidad Autónoma de Madrid)
Atomistic Molecular Dynamics Simulations of Strongly Coupled Molecule – Cavity Systems
27.04.2023 dr Sylwia Kolenderska (University of Canterbury, Nowa Zelandia)
Quantum and quantum-inspired methods in Optical Coherence Tomography
20.04.2023 prof. Timo Myöhänen (Faculty of Health Sciences, School of Pharmacy
University of Eastern Finland)
From failure to new beginning – novel prolyl oligopeptidase ligands to battle neurodegenerative diseases
13.04.2023 dr Tomasz Wasak (Instytut Fizyki UMK)
Non-equilibrium physics of mobile impurities in quantum many-body gases
06.04.2023 dr Mikolaj K. Schmidt (Macquarie University, Australia)
Quantum acoustics – a quest for all-acoustic nonlinearities
30.03.2023 prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk (Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, Politechnika Gdańska)
W poszukiwaniu nowych nadprzewodników – strategie, porażki, sukcesy
23.03.2023 prof. dr hab. Ryszard Buczyński (Instytut Geofizyki, Uniwersytet Warszawski)
Nanostructured gradient index microoptics
16.03.2023 prof. Ronen Berkovich (Department of Chemical Engineering, Ben-Gurion University of the Negev, Israel)
Single molecule force spectroscopy reveals history dependent kinetics (aging) in sequential unfolding of poly-proteins under tension
09.03.2023 prof. Val Zwiller (KTH Royal Institute of Technology, Szwecja)
Generation, manipulation and detection of single photons
23.02.2023 Wykład im. Aleksandra Jabłońskiego
prof. dr hab. Bożena Czerny (Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk)
Co kwazary mówią nam o ciemnej energii?
26.01.2023 prof. Bruno Lapied (University of Angers, Francja)
Neuronal membrane ion channels: the selective gateways to living organisms
19.01.2023 dr Mariusz Tarnopolski (Instytut Astronomii, UMK)
A-T plane: a new tool in time series analysis
12.01.2023 dr hab. Wiktor Eligiusz Lewandowski prof. UW (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)
Chiralne nanomateriały ciekłokrystaliczne do technologii fotonicznych
22.12.2022 Kolokwium Wigilijne
mgr Rahul Chakraborty (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMK)
Christmas Bells in India
15.12.2022 dr hab. Jakub Szlachetko, prof. UJ (Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Uniwersytet Jagielloński)
SOLARIS National Synchrotron Radiation Centre: today & tomorrow
08.12.2022 wykład inauguracyjny XV Seminarium Dydaktyki Fizyki godz. 16:30
prof. Leonardo Ricci (Facoltà di Fisica, Università di Trento)
Dante and his insight into Galileian invariance
01.12.2022 prof. dr hab. Krzysztof Wilde (Politechnika Gdańska) godz. 17:00
Morska Energetyka Wiatrowa – budowa i utrzymanie
24.11.2022 Wykład inauguracyjny w ramach Szkoły Metrologii Czasu (organizator KL FAMO)
dr Albin Czubla (Główny Urząd Miar)Introduction to time and frequency metrology
17.11.2022 prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz (Instytut Fizyki UMK)
Will the Anna Karenina principle doom the β-Ga2O3 scintillator? State of the art
20.10.2022 Margaret A Niznikiewicz, Ph.D.
Harvard Medical School. Cognitive Neuroscience Laboratory at Boston VA Healthcare System, Clinical Neuroscience Laboratory at Beth Israel Deaconess Hospital, Boston)
Can I change your mind: Real-time fMRI neurofeedback, auditory hallucinations, and beyond
13.10.2022 Kristen Marie Parzuchowski, MSc (JILA, University of Colorado, Boulder, USA)
Setting Experimental Bounds on Entangled Two-Photon Absorption Cross Sections
06.10.2022 dr inż. Konrad Tudyka (Politechnika Śląska)
Problemy metrologiczne wyznaczana mocy dawki promieniowania jonizującego w datowaniu dozymetrycznym

Rok 2021/2022 (Academic year 2021/2022)

09.06.2022 Brendan Kennedy, PhD Associate Professor (School of Engineering, The University of Western Australia (UWA))
Optical coherence elastography: imaging stiffness on the micro-scale
02.06.2022 prof. dr hab. Dariusz Chruściński (Instytut Fizyki UMK)
Quantum dynamics beyond the Schrödinger equation
26.05.2022 dr inż. Przemysław Głowacki (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska)
Badania struktury wybranych pierwiastków pod kątem zastosowań w optycznych zegarach atomowych i nuklearnych
19.05.2022 dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB (Uniwersytet Białostocki)
All-relevant feature selection in Machine Learning: methods and applications
12.05.2022 dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK)
Czego feminizm chce od nauki? Jawne i ukryte mechanizmy stabilizowania nierówności w instytucjach naukowych
05.05.2022 dr hab. Barbara Piętka, prof. UW (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)
Kwantowe odchudzanie i kondensaty Bosego-Einsteina w optycznych sieciach neuromorficznych
28.04.2022 dr Michalina Góra (Wyss Center for Bio and Neuroengineering)
Endoscopic Optical Coherence Tomography for management of digestive diseases
21.04.2022 prof. dr hab. Łukasz Wyrzykowski (Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet Warszawski)
Studying the population of galactic black holes with the Gaia space mission
07.04.2022 dr hab. Maciej Lisicki (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)
Elastohydrodynamics of microscale swimming
31.03.2022 dr Aleksandra Hamanowicz (Space Telescope Science Institute, USA)
James Webb Telescope: Infrared Eyes on the Universe
24.03.2022
dr inż. Andrzej Strupczewski, prof. NCBJ (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
Czy mamy obawiać się promieniowania z elektrowni jądrowych?
17.03.2022 mgr Paweł Gora (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
Wprowadzenie do informatyki kwantowej
10.03.2022 prof. dr hab Włodzisław Duch (Instytut Nauk Technicznych, UMK)
A recipe for a conspiracy theory – memes and neuroscience
03.03.2022 dr hab. Tomasz Piotrowski (Instytut Nauk Technicznych, UMK)
Fixed point analysis of nonnegative functions and neural networks
24.02.2022 Wykład im. Aleksandra Jabłońskiego
prof. dr hab. Ewa Górecka (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)
To be (polar, helical) or not to be – ciekłe kryształy i ich niezwykłe struktury
20.01.2022 dr Georgy Kornakov (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)
Antimatter physics at the AEgIS experiment
13.01.2022 dr Daniel Strzelecki (Wydział Matematyki i Informatyki UMK)
Wykorzystanie symetrii do badania rozwiązań okresowych równań hamiltonowskich
16.12.2021 Kolokwium Wigilijne
prof. Marek Nikodem Jakubowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
O filozoficznej idei końca historii
https://wydawnictwo.umk.pl/pl/authors/18499/marek-n-jakubowski
https://nakanapie.pl/autorzy/marek-n-jakubowski
09.12.2021 dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK (Instytut Fizyki UMK)
Accurate description of interactions of atoms and molecules. State of the art and challenges, applications in the quantum scattering theory
02.12.2021 dr Szymon Śmiga (Instytut Fizyki UMK)
Hybrydowe funkcjonały wymienno-korelacyjne w teorii funkcjonałów gęstości. Nowa nadzieja na dokładny funkcjonał?
25.11.2021 dr hab. Alicja Chruścińska, prof. UMK (Instytut Fizyki UMK)
Granice datowania OSL – jak je przekroczyć?
18.11.2021 prof. dr hab. Józef  Szudy (Instytut Fizyki UMK)
Walther Hermann Nernst – noblista z Pomorza Nadwiślańskiego
28.10.2021 dr hab. inż. Grzegorz Adamiec, prof. PŚ (Instytut Fizyki, Politechnika Śląska)
Termoluminescencja i optycznie stymulowana luminescencja ziarna kwarcu (Thermoluminescence and optically stimulated luminescence of a grain of quartz)
21.10.2021 wykład z cyklu “Fizyka wokół nas” (godz. 17:15)
prof. dr hab. Piotr Targowski (Instytut Fizyki UMK), dr hab. Magdalena Iwanicka, prof. UMK (Wydział Sztuk Pięknych UMK)
Fizyk i dawne obrazy
14.10.2021 mgr inż. Jakub Stelmachowski (Polska Agencja Kosmiczna)
Polski udział w eksploracji kosmosu – wstęp do inżynierii kosmicznej
07.10.2021 dr Robert Czaplicki (Instytut Fizyki UMK)
Optimization strategies for second-order nonlinear metamaterials

Rok 2020/2021 (Academic year 2020/2021)

10.06.2021 dr Katarzyna Bielska (Instytut Fizyki UMK)
Molecular spectroscopy: towards accurate reference parameters for atmospheric applications
27.05.2021 dr Karolina Mikulska-Rumińska (Instytut Fizyki UMK)
How to avoid cell death by lipid peroxidation? Deciphering signal transduction pathways and inhibition of ferroptosis
20.05.2021 dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Prawdziwe kwantowe oblicze “wykładniczego” prawa rozpadu: cząstki nietrwałe w stanie spoczynku i w ruchu (2,35 MB)
13.05.2021 dr inż. Katarzyna Komar (Instytut Fizyki UMK)
Widzenie dwufotonowe: mechanizm, charakterystyka i zastosowania
06.05.2021 prof. Carlos Navarrete-Benlloch (Wilczek Quantum Center – Shanghai Jiao Tong University )
The age of Many-Body Quantum Optics: time-crystalline order in Van der Pol lattices
29.04.2021 dr Xavier Zambrana-Puyalto (Istituto Italiano di Tecnologia, Genua, Włochy)
What is Circular Dichroism REALLY measuring?
22.04.2021 prof. dr hab. Jacek Karwowski (Instytut Fizyki UMK)
Molecular shapes and some other mass-dependent effects
15.04.2021 prof. Aleksandra Foltynowicz (Department of Physics, Umeå University, Sweden)
High-Resolution Optical Frequency Comb Fourier Transform Spectroscopy
08.04.2021 prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz (Instytrut Fizyki UMK)
β-Ga2O3; the new efficient semiconducting scintillator; is physics against us?
25.03.2021 prof. dr hab. Krzysztof Goździewski (Instytut Astronomii UMK)
Układy planetarne jako astrofizyczny problem optymalizacyjny
18.03.2021 dr Paweł Potasz, prof.UMK (Instytut Fizyki UMK)
Korelacje elektronowe w poskręcanych dwuwarstwach grafenowych
11.03.2021 dr Marta Pelc (Instytut Fizyki UMK)
On the quest for rombohedral stacking between graphene layers
04.03.2021 prof. dr hab. Włodzisław Duch (Instytut Nauk Technicznych UMK)
Sztuczna inteligencja i neuronauki: stan obecny, zastosowania, perspektywy
25.02.2021 Wykład im. Aleksandra Jabłońskiego
Prof. dr hab. Marcin Drąg (Politechnika Wrocławska)
Metody obrazowania ważnych medycznie enzymów proteolitycznych
28.01.2021 dr hab. Jacek Szczytko (Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski)
Synthetic Hamiltonians and spin-orbit engineering in tunable birefringent microcavities
21.01.2021 dr Łukasz Pepłowski (Instytut Fizyki UMK)
Biofizyka w służbie biotechnologii. Projektowanie enzymów o pożądanych właściwościach na przykładzie hydratazy nitrylowej
14.01.2021 dr Karolina Słowik (Instytut Fizyki UMK)
Interactions of extended quantum systems with light
17.12.2020 Kolokwium Wigilijne
prof. dr hab. Alina Borkowska (Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum UMK)
Jak żyć w czasach COVID?
10.12.2020 dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK (Instytut Fizyki UMK)
Towards a descriptive way to elucidate molecular interactions from approximate wave functions
03.12.2020 prof. dr hab. Marek Trippenbach (Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski)
Topologia w optyce
26.11.2020 Prof. Dominika Zgid (University of Michigan)
Computational Green’s function methods applied to solids and molecules
19.11.2020 dr Szymon Wójtewicz (Instytut Fizyki UMK)
Precyzyjna spektroskopia molekularna z wykorzystaniem wnęk optycznych
05.11.2020 dr Marcin Jakubowski (Max-Planck-Institut für Plasmaphysik)
Ku syntezie termojądrowej: ITER i Wendelstein 7-X
29.10.2020 dr hab. Paweł Tecmer, prof. UMK (Instytut Fizyki UMK)
Pair coupled cluster-based methods for complex electronic structures
22.10.2020 prof. dr hab. Jacek Kubica (Wydział Lekarski, Collegium Medicum UMK)
Dwa oblicza morfiny
08.10.2020 dr Andrzej Poszwa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki)
Oddziaływanie spin-orbita w układach niskowymiarowych
01.10.2020
prof. dr hab. Karol Życzkowski (Uniwersytet Jagielloński)

Rok 2019/2020 (Academic year 2019/2020)

05.03.2020 prof. dr hab. Konrad Banaszek (Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego)
From quantum information science to deep-space optical communication
27.02.2020 Kolokwium Aleksandra Jabłońskiego
dr hab. Joanna Sułkowska, prof. UW (Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski)
Węzły i splątania – nowe zagadkowe struktury białkowe
23.01.2020 dr hab. Krzysztof Gibasiewicz, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Białka fotosyntetyczne – inspiracja biofotowoltaiki
16.01.2020 dr hab. Borys Ośmiałowski, prof. UMK (Wydział Chemii UMK)
Wpływ podstawników na oddziaływania międzycząsteczkowe w kompleksach stabilizowanych wiązaniami wodorowymi
09.01.2020 prof. Weerapong Chewpraditkul (King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT))
Light Output and Timing Characteristics of Ce-doped Multicomponent garnet scintillators
19.12.2019 Kolokwium Wigilijne
dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK (Centrum Dziedzictwa Kulinarnego, Wydział Nauk Historycznych UMK)
Karp w piernikach i zupa z konopi. Zapomniane potrawy wigilijne
12.12.2019 prof. Darius Abramavicius (Vilnius University)
Coherent optical spectroscopy of molecular aggregates: theory and simulations
05.12.2019 prof. Tomasz Adam Wesołowski (Uniwersytet Genewski)
Quantum Embedding Theory based on Hohenberg-Kohn theorems
28.11.2019 dr Francesco Pepe (Aldo Moro University, Bari, Włochy)
Multi-qubit waveguide QED: bound states and correlated emission
21.11.2019 dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska, prof. UTP (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Ekscytony rydbergowskie
14.11.2019 wykład z cyklu “Fizyka wokół nas” (godz. 17:15)
dr Paweł Napiórkowski (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim)
Czy tablica Mendelejewa jest skończona?
07.11.2019 dr Agata Karska (Instytut Astronomii UMK)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika – strategiczny plan rozwoju na lata 2020-2026
23.10.2019
wyjątkowo
w środę
prof. Arieh Ben-Naim (Hebrew University of Jerusalem)
Entropy, the Second Law and Information Theory
17.10.2019 prof. dr hab. Sebastian Maćkowski (Instytut Fizyki UMK)
Metaliczne siatki kontra plazmonowe wędki
10.10.2019 10-lecie Fundacji Aleksandra Jabłońskiego
03.10.2019 prof. dr hab. Jacek Krełowski (Centrum Astronomii UMK)
Spektroskopia neutralnych obłoków międzygwiazdowych

Rok 2018/2019 (Academic year 2018/2019)

13.06.2019 dr Dorota Kowalska (Instytut Fizyki UMK)
Nanodruty srebra jako struktury wzmacniające odpowiedź optyczną białek fotosyntetycznych
 06.06.2019 dr Krzysztof Gałkowski (Instytut Fizyki UMK)
Własności ekscytonowe hybrydowych perowskitów
30.05.2019 mgr inż. Radosław Oleszkowicz (Astor Systems , Gdańsk)
Inżynier AUTOMATYK ROBOTYK wobec Przemysłu 4.0
23.05.2019 dr Piotr Wcisło (Instytut Fizyki UMK)
Practical and fundamental applications of accurate optical spectroscopy of atoms and molecules
16.05.2019 wykład z cyklu “Fizyka wokół nas” (godz. 17:15)
prof. dr hab. Włodzisław Duch (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stoswoanej UMK)
Fizyka – badanie i naprawa mózgów
25.04.2019 dr Agata Cygan (Instytut Fizyki UMK)
High-accuracy molecular spectroscopy in the optical cavity
11.04.2019 Dziewczyny do ścisłych!
mgr Marta Misiaszek (Instytut Fizyki UMK)
Od fotonu do Nowej Zelandii
04.04.2019 dr Mikołaj Kajetan Schmidt (Macquarie University, Sydney)
Nanolightning and nanothunder: optomechanics on submicron scales
28.03.2019 prof. Denis Jacquemin  (Uniwersytet w Nantes)
The Bethe-Salpeter equation: an emerging tool in theoretical chemistry
21.03.2019 wykład z cyklu “Fizyka wokół nas” (godz. 17:15)
prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz (Instytut Fizyki UMK)
Energia? Od ogniwa Volty do reaktora termojądrowego
14.03.2019 święto liczby π
prof. dr hab. Lech Górniewicz (Wydział Matematyki i Informatyki UMK)
O liczbie ∏
07.03.2019 prof. dr hab. Jakub Kałużny (Collegium Medicum UMK)
Zmiany oczne w chorobie Alzheimera
21.02.2019 Kolokwium Aleksandra Jabłońskiego
prof. dr hab. Krzysztof Pachucki (Uniwersytet Warszawski)
Elektrodynamika kwantowa lekkich atomów i cząsteczek
24.01.2019 dr Piotr Kolenderski (Instytut Fizyki UMK)
Splatanie kwantowe w praktyce
17.01.2019 dr Michał Pawlak (Instytut Fizyki UMK)
Nowe metody badania materiałów półprzewodnikowych w podczerwieni
10.01.2019 dr Stefan Kuhn (Quantum Nanophysics Group, University of Vienna, Austria)
Advances in matter-wave experiments with biomolecular nanomatter
20.12.2018 Kolokwium Wigilijne
mgr Ewa Palikot (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK),
mgr Bartosz Celmer (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK)
Do góry nogami – rok życia na stacji antarktycznej
13.12.2018 dr Paweł Tecmer (Instytut Fizyki UMK)
Toward a reliable quantum chemical description of heavy elements
06.12.2018 wykład z cyklu “Fizyka wokół nas” (godz. 17:15)
dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
Od smogu do globalnego ocieplenia
29.11.2018 dr Andreas Hesselmann (Lehrstuhl für Physikalische und Theoretische Chemie, Universität Erlangen, Niemcy)
Ionisation energies and electron affinities from a random-phase approximation many-body Green’s function approach
15.11.2018 dr Zbigniew Gałązka (Leibniz Institute for Crystal Growth, Berlin)
Bulk Oxide Single Crystals – from Growth to Applications
08.11.2018 dr inż. Tomasz Tarczewski (Katedra Automatyki i Systemów Pomiarowych UMK)
State feedback control – with prediction of constraints and with autotuning – for PMSM drives and DC-DC power converters
25.10.2018 dr hab. Łukasz Wyrzykowski (Obserwatorium Astronomiczne UW)
Missing black holes and the dark matter puzzle
18.10.2018 wykład z cyklu “Fizyka wokół nas” (godz. 17:15)
prof. dr hab Wiesław Nowak (Instytut Fizyki UMK)
Fizyk(a) w samochodzie
11.10.2018 dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK (Instytut Fizyki UMK)
Rezonanse Feshbacha w układzie Rb+Sr
04.10.2018 prof. Jacek Polewczak (California State University, Northridge CA)
Kinetic theories of dilute and dense gases: inert and reactive cases

Rok 2017/2018 (Academic year 2017/2018)

 14.06.2018 prof. dr hab. Jarosław Meller
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK
O genomice i perspektywach medycyny precyzyjnej
 07.06.2018 dr inż. Łukasz Kłosowski
Instytut Fizyki UMK
Zderzenia w kwadrupolowych pułapkach jonowych
 24.05.2018 prof. dr hab. Bogumił Jeziorski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Teoretyczne wyznaczanie właściwości helu na potrzeby nowych standardów ciśnienia i temperatury
 17.05.2018 dr hab. Tomasz Klimczuk, prof. PG
Politechnika Gdańska
Nadprzewodnictwo i efekt grzechotkowy w RV2Al20, gdzie R – metal ziem rzadkich
 10.05.2018 dr Wim Noorduin
Physics Institute AMOLF
Bioinspired self-assembled microstructures
dr Liesbeth Janssen
Eindhoven University of Technology
Non-equilibrium soft matter
26.04.2018 dr Alston Misquitta
Queen Mary, University of London
Modeling the dispersion energy in SAPT: non-additivity, charge-flow and anomalous dispersion effects
 19.04.2018 dr Karolina Słowik
Instytut Fizyki UMK
Światło w nanoskali (akcja Dziewczyny do ścisłych!)
12.04.2018 dr Ewa Krzaklewska
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii
Czy fizyka ma płeć? Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu GENERA
 05.04.2018 dr hab. Dorota Pawlak, prof. UW
Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii
Novel photonic materials enabled by crystal growth techniques
 22.03.2018 prof. dr hab. Krzysztof Sacha
Uniwersytet Jagielloński
Time Crystals
 15.03.2018 prof. dr hab. Maciej Sablik,
Uniwersytet Śląski
Najpiękniejszy wzór w matematyce
prof. dr hab. Arkadiusz Orłowski,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
Shannonowskie inspiracje
 08.03.2018 prof. Carsten Rockstuhl
Karlsruhe Institute of Technology, Niemcy
Quantum Nanophotonics
 01.03.2018 dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW
Uniwersytet Warszawski
Nanorezonatory elektromagnetyczne do przeprowadzania ramanowskiej analizy powierzchni
 22.02.2018 prof. dr hab. Jacek Jemielity
Uniwersytet Warszawski
Szczepionki mRNA, czyli licencja na zabijanie nowotworu     Wykład im. Aleksandra Jabłońskiego
 18.01.2018 dr Oleg Polyansky
University College London
Completness and accurancy of molecular linelists for Hitran and Exomol databases. Implications for Astrophysics and Atmospheric Science
 11.01.2018 dr Iwona Gorczyńska
Instytut Fizyki UMK
Imaging of the human choroid with OCT angiography techniques
 21.12.2017 mgr Julia Curyło
www.juliacud.com
Między fizyką, sztuką i filozofią     Kolokwium Wigilijne
 14.12.2017 dr hab. Łukasz Kłopotowski
Instytut Fizyki PAN
Stopnie swobody ekscytonów w półprzewodnikach dwuwymiarowych
 07.12.2017 dr hab. Bartłomiej Ufnalski, prof. PW
Politechnika Warszawska
Sterowanie procesami powtarzalnymi jako zagadnienie optymalizacji dynamicznej
 30.11.2017 mgr Paweł Neumann
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
Uwarunkowania wyboru strategii w grze rynkowej – od rozkładu dochodów do elastyczności popytu
 16.11.2017 prof. dr hab Piotr Kossacki
Uniwersytet Warszawski
Pojedynczy jon magnetyczny w półprzewodnikowej kropce kwantowej
 09.11.2017 dr Kamil Fedus
Instytut Fizyki UMK
Badanie przekrojów czynnych na rozpraszanie elektronów i pozytonów na atomach i molekułach w fazie gazowej
 26.10.2017 dr inż. Grzegorz Jezierski
Politechnika Opolska
Promieniowanie rentgenowskie wokół nas
 19.10.2017 dr Karol Strzałkowski
Instytut Fizyki UMK
Własności termiczne materiałów półprzewodnikowych z grupy II-VI
 12.10.2017 dr Wojciech Szajna
Uniwersytet Rzeszowski
Spektroskopia emisyjna wysokiej rozdzielczości cząsteczek AlH i AlD oraz ich jonów dodatnich
 05.10.2017 prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
Instytut Fizyki UMK
Teaching Science for XXI Century

 Rok 2016/2017 (Academic year 2016/2017)

 08.06.2017  prof. dr hab. Piotr Śniady
Instytut Matematyczny PAN
Joys and sorrows of a quantum computer owner (Radości i smutki z posiadania komputera kwantowego)
 01.06.2017 dr Łukasz Pepłowski
Instytut Fizyki UMK
Nanomechanika biomolekuł w warunkach zewnętrznego stresu
 25.05.2017 dr Izabela Kamińska
Technische Universitat Braunschweig, Instytut Fizyki UMK
Technologia DNA origami i pojedyncze molekuły
 18.05.2017 dr Rafał Hakalla
Uniwersytet Rzeszowski
Spektroskopia rzadkich izotopologów tlenku węgla 12C17O i 13C17O oraz analiza deperturbacyjna stanu A1Π
 11.05.2017 dr Yuri Y. Kovalev
Astro Space Center of Lebedev Physical Institute of Russian  Academy of Sciences,
MoscowStatus and science results of the Space VLBI mission RadioAstron
 27.04.2017 dr hab. Piotr Żuchowski
Instytut Fizyki
UMK(Ultra)zimne zderzenia
 20.04.2017 dr Karolina Słowik
Instytut Fizyki UMK
Miniaturowy układ scalony dla fotonów
 06.04.2017 dr Piotr Wcisło
Instytut Fziyki UMK
Poszukiwania zmienności fundamentalnych stałych fizycznych przy użyciu optycznych zegarów atomowych
 30.03.2017 dr hab Agnieszka Janiuk, prof. CFT PAN
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Akrecja na czarne dziury w błyskach gamma i innych obiektach kosmicznych
 23.03.2017 dr hab. Mateusz Śmietana
Politechnika Warszawska
Nanowarstwowe czujniki i bioczujniki światłowodowe
 16.03.2017 prof. dr hab. Wojciech Kryszewski
Wydział Matematyki i Informatyki UMK
Twierdzenie Bolzano, hipoteza Poincaŕe i równania cząstkowedr hab. Marek Kordos, prof. UW
Uniwersytet Warszawski
Liczba Π i kwadratury
 09.03.2017 Prof. Dr. Jürgen Röpcke, Dr. Ir. Jean-Pierre van Helden
Leibniz Institute for Plasma Science and Technology (INP Greifswald)
Mid-infrared cavity enhanced absorption spectroscopy of gas and surface species
 02.03.2017 dr Piotr Masłowski
Instytut Fizyki UMK
Spektroskopia z wykorzystaniem grzebienia częstotliwości optycznych
 23.02.2017 prof. dr hab. Andrzej Królak
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
Fale grawitacyjne: nowe okno na Wszechświat
 26.01.2017 dr Katarzyna Bogusławska
Instytut Fizyki UMK
Computationally inexpensive electronic structure models applicable to light and heavy elements
 19.01.2017 dr Seweryn Morawiec
Instytut Fizyki UMK
Samoorganizujące się nanostruktury plazmonowe dla cienkowarstwowych ogniw słonecznych
 12.01.2017 prof. dr hab. Grzegorz Sęk
Politechnika Wrocławska
Badania spektroskopowe pojedynczych kropek kwantowych pod kątem zastosowań nanofotonicznych w podczerwieni
 11.01.2017 prof. Grygoriy Zholtkevych, DSc
V.N. Karazin Kharkiv National University
Quantum computing: Expectations and Realities
 22.12.2016 prof. dr hab. Maria Lewicka
Katedra Psychologii UMK
Odzyskiwanie utraconej pamięci miejsc
 15.12.2016 prof. dr hab. Jacek Tyczkowski
Politechnika Łódzka
Zimna plazma jako narzędzie inżynierii molekularnej
 08.12.2016 dr Tomasz Kazimierczuk
Uniwersytet Warszawski
Spektroskopia pojedynczych spinów w kropkach kwantowych
 01.12.2016 dr hab. inż. Mariusz Zdrojek
Politechnika Warszawska
Wybrane materiały o strukturze dwuwymiarowej – spektroskopia Ramana
 24.11.2016 dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Modyfikacja powierzchni do (bio)czujników
 17.11.2016 prof. Garnett W. Bryant
National Institute of Standards and Technology
From nano- to atomic-scale quantum plasmonics
 10.11.2016 prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Instytut Fizyki UMK
25 lat OCT i my
 03.11.2016 prof. dr hab. Paweł Olko
Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Radioterapia protonowa – wyzwania dla fizyków
 27.10.2016 dr hab. Danuta Kruk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Interdyscyplinarne zastosowania relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
 20.10.2016 prof. dr hab. Arkadiusz Wójs
Politechnika Wrocławska
Ułamkowe skyrmiony w układach kwantowego zjawiska Halla
 13.10.2016 dr Piotr Migdał
deepsense.io
Data science – analiza danych wszelakich
 06.10.2016 dr Dawid Piątkowski
Instytut Fizyki UMK
Procesy konwersji światła w nanostrukturach hybrydowych

Rok 2015/2016 (Academic year 2015/2016)

09.06.2016 dr Jan Franz
Politechnika Gdańska
Interactions of positrons with atoms and molecules
02.06.2016 dr Jarosław Ruczkowski
Politechnika Poznańska
Semiempiryczne wyznaczanie parametrów przejść promienistych w atomie
19.05.2016 prof. Andres Ayuela
Centro de Fisica de Materiales, UPV-CSIC-DIPC, San Sebastian, Hiszpania
Topologically protected states at grain boundaries in gated bilayer graphene
12.05.2016 dr Andrzej Daniluk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Modelowanie wirtualnego eksperymentu naukowego
05.05.2016 dr Gniewomir Sarbicki
Instytut Fizyki UMK
Optymalne wykrywanie w mechanice kwantowej
28.04.2016 prof. dr hab. Grzegorz Benysek
Uniwersytet Zielonogórski
System elektroenergetyczny przyszłości
21.04.2016 dr hab. Łukasz Śliwczyński
AGH Kraków
Dalekosiężna światłowodowa dystrybucja sygnałów czasu i częstotliwości
14.04.2016 dr Krzysztof Wiśniewski
Instytut Fizyki UMK
Badanie procesów rekombinacji promienistej w wybranych materiałach domieszkowanych europem przy użyciu wysokich ciśnień hydrostatycznych
07.04.2016 dr  Adam Sawicki
University of Bristol, Bristol, UK
O pewnych zastosowaniach odwzorowania momentu w teorii korelacji kwantowych
31.03.2016 dr hab. Michał Makowski
Politechnika Warszawska
Holografia komputerowa w projekcji barwnych obrazów
17.03.2016 dr hab. Wojciech Wróbel
Politechnika Warszawska
Nowe materiały do przetwarzania i magazynowania energii
10.03.2016 dr Olga Malinkiewicz
Saule Technologies
Recent progress in perovskite solar cells
03.03.2016 prof. dr hab Józef Szudy, prof. dr hab. Stanisław Dembiński, prof. dr hab. Andrzej Kossakowski, prof. dr hab Jacek Karwowski, prof. dr hab Stanisław Chwirot
Instytut Fizyki
UMK70 lat fizyki na UMK w Toruniu
25.02.2016 prof. dr hab Józef Szudy
Instytut Fizyki UMK
Aleksander Jabłoński, luminescencja i bracia Wawiłow
28.01.2016 prof. dr hab. Detlef Hommel
University of Bremen, Uniwersytet Wrocławski
Wide gap quantum dots (InGaN, CdSSe) – growth mechanisms and applications
21.01.2016 prof. dr hab. Krzysztof Gałkowski
Instytut Fizyki UMK
Sterowanie iteracyjne z uczeniem (ILC). Teoria, zastosowania i perspektywy
14.01.2016 prof. dr hab. Jacek Komasa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Precyzyjne obliczenia kwantowomechaniczne dla cząsteczki wodoru
07.01.2016 dr hab. Katarzyna Pernal, prof. PŁ
Politechnika Łódzka
Nowa, efektywna obliczeniowo metoda wykorzystująca geminale silnie ortogonalne w zastosowaniu do opisu zmian struktury cząsteczek
17.12.2015 prof. dr hab. Krzysztof Meissner
Uniwersytet Warszawski
Granice poznania w fizyce    (fotorelacja)
10.12.2015 dr Agata Karska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Woda w obszarach formowania gwiazd
03.12.2015 prof. Giovanni Carugno
Physics Department “Galileo  Galilei” Padova University
Novel detectors for a renewed class of experiments in fundamental physics
26.11.2015 dr Jerzy Nawrocki
Obserwatorium  Astrogeodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych  PAN
Satelitarne metody transferu czasu, realizacja UTC i TAI.
19.11.2015 dr Mariusz Piwiński
Instytut Fizyki UMK
Nieelastyczne zderzenia elektron-atom
12.11.2015 prof. Sourav Pal
Indian Institute of Technology, Bombay, India
Multiscale and computational chemistry: from molecules to materials
05.11.2015 dr Robert Szoszkiewicz
Politechnika Warszawska
Stiffness and internal friction of protein molecules and polypeptide films: AFM study
29.10.2015 dr Paulina Plochocka
Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses de Toulouse, Tuluza, Francja
Magneto – excitons in new emerging materials
22.10.2015 dr hab. Michał Zawada
Instytut Fizyki UMK
Optyczne zegary atomowe – przyszły standard czasu
15.10.2015 prof. dr hab. inż. Krzysztof Abramski
Politechnika Wrocławska
Ultraszybkie lasery światłowodowe bazujące na grafenie i innych materiałach dwuwymiarowych
08.10.2015 prof. dr hab Robert Hołyst
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Bio-machines and artifical-nano-machines – against thermal noise and energy barriers

Rok 2014/2015 (Academic year 2014/2015)

11.06.2015 dr Grzegorz Adamiec
Politechnika Śląska
Zastosowania optycznie stymulowanej luminescencji i termoluminescencji w kwarcu do celów dozymetrycznych
28.05.2015 dr Izabela Kamińska
Instytut Fizyki UMK
Obrazowanie przekazu energii w układach hybrydowych zawierających grafen i naturalne kompleksy fotosyntetyczne
21.05.2015 prof. dr hab. Jacek Baranowski
ITME Warszawa
Grafen – wielkie nadzieje…
14.05.2015 prof. dr hab. Wojciech Grochala
Centrum Nowych Technologii UW
Układy kwantowe – molekularne i w ciele stałym. Dramat w kilku odsłonach
23.04.2015 dr Agata Cygan
Instytut Fizyki UMK
Zastosowanie wnęk optycznych w laserowej spektroskopii molekularnej
16.04.2015 dr Goulven Quemener
Laboratoire Aimee Cotton, Orsay, Francja
Control of ultracold polar molecules with fields and lattices
09.04.2015 mgr Tomasz Kardaś
Liceum Ogólnokształcące w Strzelnie
Wkład A. A. Michelsona w rozwój spektroskopii
26.03.2015 prof. dr hab. Piotr Cysewski
Collegium Medicum UMK
Struktura a energetyka kryształów o potencjalnych zastosowaniach farmakologicznych
19.03.2015 prof. dr hab. Krzysztof Pachucki
Uniwersytet Warszawski
Precision physics with few electron atoms and molecules
12.03.2015 dr Tomasz Kolanowski
Institute of Human Genetics PAS
Perspektywy zastosowania komórek macierzystych w terapii mięśnia sercowego
05.03.2015 prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
Instytut Fizyki UMK
Magnetyczne właściwości grafenu
26.02.2015 prof. dr hab. Marek Żukowski
Uniwersytet Gdański
Splątanie – “esencja mechaniki kwantowej”
29.01.2015 prof. dr hab. Helena Dodziuk
Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
Można już wydrukować prawie wszystko: protezę ręki, tort lub samochód. No i co z tego?
22.01.2015 prof. dr hab. Leszek Roszkowski
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Warszawa
Dark matter
15.01.2015 dr Sławomir Kulesza
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Warstwy diamentowe – niewdzięczne dziecko fizyki
08.01.2015 dr Anna Zawadzka
Instytut Fizyki UMK, Toruń
Cienkie warstwy związków kompleksowych – nanostruktury, samoorganizacja i własności optyczne
18.12.2014 Janina Ochojska
Polska Akcja Humanitarna
Czy fizycy mogą zmieniać świat na lepsze?      (fotorelacja)
11.12.2014 prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Architektura krajobrazu – sztuka czy nauka?
04.12.2014 prof. David Huang
Oregon Health & Science University, USA
OCT Angiography
27.11.2014 prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski
Uniwersytet Warszawski
Fenomen Karola Kortuma
13.11.2014 dr Anna Ajduk
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Dynamika cytoplazmy jako nowy wyznacznik jakości zarodków
06.11.2014 dr hab. Sebastian Maćkowski
Instytut Fizyki UMK
Projekt WELCOME – życie po śmierci
30.10.2014 prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski
Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Wkład Walthera Hermana Nernsta w rozwój termodynamiki
23.10.2014 prof. Wladek Minor
University of Virginia, USA
Experiment and modeling: competitive or complementary approaches to structural biology?
16.10.2014 dr Maciej Szkulmowski
Instytut Fizyki UMK, Toruń
Spektralno-czasowa tomografia optyczna w biologii i medycynie
09.10.2014 prof. dr hab. inż Marek Zieliński
Instytut Fizyki UMK, Toruń
Systemy pomiarowe z precyzyjną bazą czasu

Rok 2013/2014 (Academic year 2013/2014)

29.05.2014 dr hab. Boudewijn Roukema, prof. UMK
Centrum Astronomii UMK
Newtonian dark energy versus Einsteinian structure formation
22.05.2014 prof. dr hab. Ryszard Kutner
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Dynamiczne przemiany fazowe sieci złożonych a krachy na rynkach finansowych
15.05.2014 prof. dr hab. Tomasz Story
Instytut Fizyki PAN
Materiały topologiczne
08.05.2014 mgr Łukasz Siewierski
CERT Polska – Computer Emergency Response Team, Warszawa
Cechy bojowe współczesnego konia trojańskiego
24.04.2014 dr hab. Monika Stanke
Instytut Fizyki UMK, Toruń
Efekty relatywistyczne dla atomów i molekuł w modelu bez przybliżenia Borna-Oppenheimera
10.04.2014 dr Mikołaj Lewandowski
Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Eksperymentalne i teoretyczne badania katalizatora modelowego FeO(111)/Pt(111)
03.04.2014 dr Andrzej Kędziorski
Instytut Fizyki UMK, Toruń
Teoretyczny opis własności spektroskopowych związków kompleksowych jonu Eu3+
27.03.2014 dr hab. Rafał Adamczak
Katedra Informatyki Stosowanej UMK, Toruń
Zastosowanie metod uczenia maszynowego w przewidywaniu struktury trzeciorzędowej białka
20.03.2014 prof. dr hab. Grażyna Malukiewicz
Wydział Lekarski Collegium Medicum, UMK
Szczęśliwe, przypadkowe odkrycia w okulistyce
13.03.2014 prof. Jonathan Tennyson
University College London
What are Extrasolar planets made of? Molecular line lists for hot atmospheres
06.03.2014 dr Ireneusz Grulkowski
Instytut Fizyki UMK, Toruń
Interferometryczne obrazowanie w zakresie podczerwieni – kompleksowa biometria oka i mikroprofilometria materiałowa
27.02.2014 prof. dr hab. Agnieszka Zalewska
Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Od antyatomów po cząstkę Higgsa
20.02.2014 dr hab. Danuta Kruk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Dynamika materii skondensowanej – zastosowanie relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
23.01.2014 dr hab. Daniel Lisak
Instytut Fizyki UMK, Toruń
Precyzyjna spektroskopia strat we wnęce
16.01.2014 dr Łukasz Rajchel
University of Duisburg-Essen, Niemcy
Problem (braku) dyspersji w teorii funkcjonału gęstości
09.01.2014 dr Dawid Piątkowski
Instytut Fizyki UMK, Toruń
Konwersja światła w nano-strukturach plazmonowych
19.12.2013 ks. Wacław Oszajca
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Boże Narodzenie w poezji
05.12.2013 dr Michał Zieliński
Instytut Fizyki UMK, Toruń
Struktura subtelna ekscytonów w kropkach kwantowych InAs/InP
28.11.2013 prof. dr hab. Wiesław Nowak
Instytut Fizyki UMK, Toruń
Komputery + biocząsteczki = Nobel
21.11.2013 dr Małgorzata Sznajder
Instytut Fizyki, Uniwersytet Rzeszowski
Relacje pomiędzy strukturą, symetrią i widmem energetycznym kryształów w ramach koncepcji elementarnych pasm energetycznych
14.11.2013 dr Barbara Piętka
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Strojenie polarytonu ekscytonowego polem magnetycznym
07.11.2013 prof. dr hab. Mirosław Brewczyk
Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
Solitony w ultra zimnych gazach atomowych
24.10.2013 dr Jacek Jurkowski
Instytut Fizyki UMK, Toruń
Korelacje kwantowe stanów Wernera
17.10.2013 dr Paweł Tomaszewski
Instytut Niskich temperatur i Badań Strukturalnych, PAN, Wrocław
Profesor Jan Czochralski-odzyskany
10.10.2013 dr hab. Ireneusz Weymann
Wydział Fizyki, UAM, Poznań
Nanoelektronika spinowa: od blokady kulombowskiej do efektu Kondo
03.10.2013 dr Karolina Słowik
Uniwersytet F. Schillera, Jena, Niemcy
Kwantowa nanooptyka – oddziaływanie nanoanten z układami atomowymi

Rok 2012/2013 (Academic year 2012/2013)

16.06.2013 prof. Dania Gutiérrez
Center for Research and Advanced Studies, Monterrey, Mexico
Statistical signal processing for electroencephalographic source localization and mental task classification
23.05.2013 prof. dr hab. Maciej Konacki
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika, PAN
Projekt Solaris
16.05.2013 prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski
Instytut Fizyki, Uniwersyetet Warszawski
Niezwykły rok 1913 i co dalej
09.05.2013 prof. dr hab. Elżbieta Zipper
Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski
Inżynieria kwantowa funkcji falowych w nanostrukturach
08.05.2013 prof.Bouchta Sahraoui
University of Angers, UFR Sciences Institute of Sciences and Molecular Technologies of Angers
Some functionalized organics and organometallics complexes for Optoelectronics applications
25.04.2013 dr inż. Artur Podhorodecki
Politechnika Wrocławska, Instytut Fizyki
Nanostruktury nieorganiczne domieszkowane jonami ziem rzadkich
18.04.2013 Bartłomiej Zass
Microsoft Polska Sp. z o.o.
Programowanie urządzeń mobilnych – Windows Phone 8 i nie tylko
11.04.2013 dr Beata Derkowska-Zielińska
Instytut Fizyki, UMK
Trzeciorzędowe nieliniowe właściwości optyczne metaloftalocyjanin
21.03.2013 prof. dr hab. Konrad Banaszek
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Nobel z fizyki 2012: Małe jest intrygujące!
14.03.2013 prof. dr hab. Andrzej Blikle
Instytut Podstaw Informatyki PAN
Posłysz głos procesu losowego
07.03.2013 dr inż. Łukasz Kłosowski
Instytut Fizyki, UMK w Toruniu
Badania jonów i ich małych zespołów w pułapkach kwadrupolowych
28.02.2013 prof. dr hab. Andrzej Udalski
Uniwersytet Warszawski
Odkrywanie tajemnic nieba: od pobliskich planet po najdalsze kwazary
21.02.2013 dr Jacek Zakrzewski
Instytut Fizyki, UMK w Toruniu
Piezoelektryczna spektroskopia fototermiczna w objętości i na powierzchni półprzewodników A2B6
20.02.2013 ks. prof. Michał Heller
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Georges Lemaître: od Pierwotnego Atomu do kosmologii kwantowej
24.01.2013 dr Marta Pelc
Instytut Fizyki, UMK w Toruniu
Rola brzegów i defektów w grafenie
10.01.2013 dr hab. Jakub Tworzydło
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Izolatory topologiczne
20.12.2012 ks. prof. Jan Perszon
Wydział Teologiczny, UMK w Toruniu
Wcielenie Chrystusa w tradycji agrarnej
13.12.2012 prof. Michael Drewsen
Aarhus University, Denmark
Complete quantum state preparation of the single molecular ions:Towards ultimate fs‐laser experiments and ultra-cold chemistry
06.12.2012 dr Sylwia Zielińska-Kaniasty
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Szybsze nie zawsze znaczy lepsze, czyli o świetle zatrzymanym.
29.11.2012 prof. dr hab. Marek Trippenbach
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Wieloatomowe splątanie wytwarzane w zderzeniach kondensatów Bosego Einsteina
22.11.2012 prof. dr hab. Adam Proń
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Warszawa
Elektronika organiczna i hybrydowa (organiczno-nieorganiczna) = spojrzenie chemika
15.11.2012 prof. Andres Ayuela
Centro de Física de Materiales CFM-MPC, Centro Mixto CSIC-UPV/EHU, San Sebastián, Spain oraz Donostia International Physics Center (DIPC), San Sebastián, Spain
Defects in Graphene
08.11.2012 prof. Harald Aschemann, dr Andreas Rauh
University of Rostock, Niemcy
Optimal control of distributed parameter systems based on physical models
25.10.2012 prof. dr hab. Piotr Targowski
Instytut Fizyki UMK, Toruń
OCT dla konserwacji zabytków – zabawka czy narzędzie?
18.10.2012 dr Marzena Anna Lewandowska
Pracownia Genetyki i Onkologii Molekularnej, Centrum Onkologii im. Prof. F.Łukaszczyka w Bydgoszczy
Z laboratorium do łóżka pacjenta: molekularne podstawy do personalizacji chemioterapii
04.10.2012 prof. dr hab. Ewa Górecka
Wydział Chemii UW, Warszawa
Liquid crystalline nanoparticles
11.10.2012 Prof. Andreas Savin
Université Pierre et Marie Curie, Laboratoire de Chimie Théorique, Paris, France
Open questions in DFT

Rok 2011/2012 (Academic year 2011/2012)

24.05.2012 dr Maciej Kurowski
Euler Hermes, Warszawa
Pięć algorytmów
17.05.2012 prof. Giovanni Dietler
Laboratoire de Physique de la Matiere Vivante, Institut de Physique des Systemes Biologiques Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Szwajcaria
Interplay between topology and statistical properties of DNA: a polymer physics approach
10.05.2012 dr Janusz Kapusta
Przeoczony kształt – między nauką a sztuką
26.04.2012 dr Iwona Gorczyńska
Instytut Fizyki UMK, Toruń
Obrazowanie sieci naczyniowej oka oraz przepływu krwi za pomocą tomografii optycznej OCT
19.04.2012 prof. Theo Lasser
Laboratoire d’Optique biomédicale EPFL, Lausanne (Switzerland)
Optical imaging from tissue to molecule
29.03.2012 prof. dr hab. Barbara Wosiek
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków
Pierwsze dwa lata LHC
22.03.2012 Łukasz Szczepankowski, Bartłomiej Wroński
CD Projekt RED S.A., Warszawa
Adaptacja książkowej fabuły do realiów gry komputerowej na przykładzie Wiedźmina 2
08.03.2012 prof. dr hab. inż. Marcin Iwanowski
Instytut Fizyki UMK, Toruń
Morfologia obrazów cyfrowych
23.02.2012 prof. dr hab. Włodzisław Duch
Katedra Informatyki Stosowanej UMK, Toruń
Mózgi i umysły, czyli co o sobie wiemy
19.01.2012 prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
Program eksploracji kosmosu
05.01.2012 prof. dr hab. Ewa Rondio
Uniwersytet Warszawski, NCBJ, CERN
Neutrina-najbardziej nieuchwytne składniki materii
22.12.2011 dr hab. Andrzej Marecki
Centrum Astronomii UMK
Czy Gwiazda Betlejemska byłaby przedmiotem zainteresowania tegorocznych laureatów nagrody Nobla w dziedzinie fizyki?
15.12.2011 prof. dr hab. Jacek Krełowski
Centrum Astronomii UMKMiędzygwiazdowe pochodzenie życia
08.12.2011 prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Wielkość Marii Skłodowskiej-Curie
01.12.2011 prof. dr hab. Jacek Majewski
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Własności strukturalne i elektronowe funkcjonalizowanego grafenu i nanorurek węglowych – bliżej elastycznej elektroniki?
24.11.2011 dr inż. Katarzyna Roszak
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
Metoda operatorów Weyla w kropkach kwantowych: dekoherencja fononowa, zanik splątania i kwantowy efekt Zenona
17.11.2011 dr Piotr Żuchowski
Instytut Fizyki UMK, Toruń
(Ultra)zimne molekuły
10.11.2011 dr Jacek Matulewski
Instytut Fizyki UMK, Toruń
Attofizyka
03.11.2011 prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa
Kwantowe zasady nieoznaczoności
27.10.2011 dr hab. Łukasz Kowalik
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
Informatyka wobec problemów trudnych
20.10.2011 dr hab. Marek Polasik, prof. UMK
Wydział Chemii, UMK
Szerokość naturalna linii hipersatelitarnej Khα1,2 jako odzwierciedlenie mechanizmu wytwarzania stanów z dwiema dziurami w powłoce K
13.10.2011 prof. Leonor Chico
Instituto dr Ciencia Materiales de Madrid, ICMM-CSIC, Hiszpania
Twisted bilayer graphene: Moiré patterns and interlayer coupling

Rok 2010/2011 (Academic year 2010/2011)

26.05.2011 prof. dr hab. Edward Szłyk
Wydział Chemii UMK, Toruń
Lotne prekursory miedzi i srebra w zastosowaniach do osadzania nanowarstw metalicznych
14.04.2011 dr Jan Szewczyk oraz prof. dr hab. Andrzej Sadurski
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Czy istnieje w Polsce zmarzlina? (dr J.Szewczyk),
Gaz łupkowy – perspektywy i problemy (prof. dr hab. A.Sadurski)
07.04.2011 dr Henryk Malinowski
Instytut Elektrotechniki w Warszawie, Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej
Nadprzewodnictwo wczoraj, dziś i jutro
31.03.2011 mgr Janusz Strzelecki
Instytut Fizyki UMK, Toruń
Pomiary sił w nanoskali za pomocą mikroskopu sił atomowych
24.03.2011 dr inż. Włodzimierz Strupiński
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa
Grafen – nowy materiał w elektronice
10.03.2011 prof. dr hab. Piotr Perlin
Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa
Diody laserowe oparte o azotek galu; fizyka, technologia i aplikacje
03.03.2011 dr Stanisław Bajtlik
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika, Warszawa
Jeszcze bardziej paradoksalni bliźniacy
24.02.2011 prof. dr Sigurd Hofmann
Gesellschaft für Schwerionenforschung, Niemcy
Pierwiastek Copernicium – dlaczego istnieje i jak został odkryty – Wykład im. A. Jabłońskiego
27.01.2011 prof. dr hab. Zbigniew Klusek
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki
Grafen – Nagroda Nobla z Fizyki za 2010 rok
20.01.2011 dr Marcin Zając
Ammono Sp. z o.o.
Podłoża AMMONO-GaN – polska technologia przyszłością optoelektroniki
13.01.2011 prof. dr hab. Adam Jakubowski
Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
O prognozowaniu procesów stochastycznych
16.12.2010 ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Czy Kosmos może być zbawiony? Rozważania teologiczne nawiązujące do kosmologii
09.12.2010 dr inż. Mariusz Zdrojek
Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska
Manipulacja pojedynczymi elektronami w nanostrukturach
02.12.2010 prof. dr hab. Stanisław Karpiński
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Rozumne życie roślin, czyli świetlna pamięć i system nerwowy u roślin
25.11.2010 dr hab. Wojciech Kempiński, prof. IFM PAN
Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
Bezstratny transport masy i ładunku
18.11.2010 dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
Fale grawitacyjne  – nowe okno na Wszechświat
04.11.2010 prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz
Instytut Fizyki PAN, Warszawa
Nanostruktury związków półprzewodnikowych AII-BVI dla potrzeb fizyki i nanoelektroniki przyszłości
28.10.2010 dr Dariusz Wiśniewski
Instytut Fizyki, Toruń
Podstawowe i aplikacyjne badania nowych materiałów scyntylacyjnych aktywowanych wybranymi jonami ziem rzadkich
21.10.2010 prof. dr hab. Arkadiusz Mandowski
Instytut Fizyki, Akademia im J. Długosza, Częstochowa
Ciemna strona termoluminescencji
14.10.2010 dr hab. Sebastian Maćkowski, prof. UMK
Instytut Fizyki, Toruń
Plazmonowe nanostruktury hybrydowe
07.10.2010 dr hab. Ryszard S. Trawiński, prof. UMK
Instytut Fizyki, UMK Toruń
Spektroskopia oddechu

Rok 2009/2010 (Academic year 2009/2010)

23.09.2010 prof. David A. May
University of Toronto, Kanada
The Art of Doing Physics
10.06.2010 prof. dr hab. Bogumił Jeziorski
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Czy można zaobserwować wpływ efektów QED na widma i geometrię molekuł?
27.05.2010 prof. dr hab. Mirosław Karpierz
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
Nematykony – solitony przestrzenne w ciekłych kryształach
20.05.2010 dr hab. Bartłomiej Pokrzywka, prof. AP
Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Laserowa spektroskopia plazmy wytwarzanej laserowo
06.05.2010 dr Alicja Chruścińska
Instytut Fizyki, UMK Toruń
Optycznie stymulowana luminescencja – aktualne problemy i najnowsze badania (praca habilitacyjna)
29.04.2010 dr hab. Barbara Klajnert
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Dendrymery – właściwości i medyczne zastosowania
22.04.2010 dr hab. Krzysztof Szymański, prof. UwB
Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
Spektroskopia mössbauerowska, pół wieku rozwoju
15.04.2010 dr hab. Wojciech Macyk
Wydział Chemii – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Kolory dwutlenku tytanu – od optoelektroniki do medycyny
08.04.2010 dr Dorota Pawlak
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa
Samoorganizujące się struktury dla fotoniki
25.03.2010 prof. dr hab. Włodzisław Duch
Katedra Informatyki Stosowanej UMK, Toruń
Od autyzmu do ADHD: komputerowe symulacje
18.03.2010 prof. dr hab. Marek Godlewski
Instytut Fizyki PAN, Warszawa
Nowe bariery w nanoelektronice i metody ich przezwyciężenia
11.03.2010 dr Wiesław Olchawa
Instytut Fizyki Uniwersytet Opolski, Opole
Metoda symulacji komputerowych w badaniach kształtów linii wodoru formowanych w plazmie
04.03.2010 prof. dr hab. Danek Elbaum
Instytut Fizyki PAN, Warszawa
Biosensoryczne właściwosci ZnO
25.02.2010 prof. dr hab. Ryszard Horodecki
Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego
Osobliwy świat informatyki kwantowej – Wykład im. A. Jabłońskiego
21.01.2010 dr Janusz Lekki
Zakład Spektroskopii Stosowanej IFJ PAN
Zastosowania mikrowiązki protonowej i mikrowiązki promieniowania X w badaniach prowadzonych w IFJ PAN w Krakowie
14.01.2010 prof. dr hab. Hanna Męczyńska
Instytut Fizyki UMK, Toruń
Kwantowy aspekt życia
07.01.2010 prof. dr hab. Adam Sobiczewski
Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana
Obecny stan badań nad jądrami superciężkimi
17.12.2009 ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawłowski
Wydział Teologiczny UMK
Czas i przestrzeń w opowiadaniu o narodzeniu Mesjasza – Zbawiciela wg Ewangelii św. Łukasza 2,1-20
10.12.2009 dr hab. Michał Hanasz, prof. UMK
Centrum Astronomii UMK
Dynamo napędzane promieniowaniem kosmicznym w globalnej skali galaktycznej
03.12.2009 prof. dr hab. Tomasz Story
Instytut Fizyki PAN Warszawa
Ferromagnetyzm półprzewodników: klucz do nowych materiałów elektronicznych?
26.11.2009 prof. dr hab. Marek Samoć
Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej, Politechniki Wrocławskiej
Dyspersja trzeciorzędowych nieliniowych właściwości optycznych i nieliniowy chromizm w związkach organometalicznych
19.11.2009 dr Rafał Demkowicz-Dobrzański
Instytut Fizyki UMK
Estymacja i niesforne stany kwantowe – dlaczego tak trudno zmusić je do wspolpracy?
12.11.2009 prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki
Instytut Fizyki UMCS w Lublinie
Czy rośliny boją się światła? Rozważania na gruncie wyników badań spektroskopii molekularnej
5.11.2009 dr hab. Maciej Janowicz
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Dekoherencja a statystyka. Oddziaływanie kilku atomów z polem elektromagnetycznym we wnękach
29.10.2009 dr Jacek Szczytko
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Nanotechnologia – osiągnięcia i wyzwania
22.10.2009 dr Grzegorz Pestka
Instytut Fizyki, UMK
Układy wieloelektronowe w relatywistycznej mechanice kwantowej
15.10.2009 dr hab. Roman Ciuryło
Instytut Fizyki, UMK
Kształty linii widmowych w spektroskopii strat we wnęce
08.10.2009 prof Jerzy Kowalski-Glikman
Uniwerstet Wrocławski
Kwantowa grawitacja

Rok 2008/2009 (Academic year 2008/2009)

04.06.2009 doc. dr hab. Andrzej Kasprzak
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
Własności motoryczne mitotycznej kinezyny Ncd
28.05.2009 dr Maria Przybylska
Centrum Astronomii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
W poszukiwaniu układów całkowalnych
21.05.2009 prof. dr hab. Wojciech Gawlik
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
Kształty linii a` la torunaise
14.05.2009 prof. dr hab. Robert Moszyński
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Kondensat Bosego-Einsteina widziany oczami chemika
07.05.2009 dr inż. Grzegorz Sęk
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
Kropki, kreski i słupki kwantowe: własności optyczne i zastosowania
16.04.2009 prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
Instytut Fizyki UMK, Toruń
Pozytony – stan prac
02.04.2009 prof. dr hab. Marek Zrałek
Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski
Obecne i przyszłe możliwości wykorzystania neutrin
26.03.2009 doc. dr hab. Piotr Garstecki
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Płynne matrioszki i kropelkowe liczydła
19.03.2009 prof. dr hab. Czesław Radzewicz
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Optyczny zegar atomowy
12.03.2009 prof. dr Anton Kummert
University of Wuppertal, Niemcy
Signal theoretic aspects of 3D tomographic imaging techniques
05.03.2009 mgr Michalina Góra
Instytut Fizyki UMK, Toruń
Nowe zastosowania ultraszybkiego obrazowania za pomocą tomografii optycznej OCT
26.02.2009 ks. prof. Michał Heller
Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
Czas człowieka i czas Wszechświata – Wykład im. A. Jabłońskiego
29.01.2009 prof. dr hab. Hanna Męczyńska
Instytut Fizyki UMK, Toruń
Dziwna hipoteza czyli o wyjątkowym, genialnym fizyku
22.01.2009 prof. dr hab. Andrzej J. Wojtowicz
Instytut Fizyki UMK, Toruń
Spektroskopia VUV kryształów BaF2 i (Ba,La)F2 aktywowanych jonami Ce i Er
08.01.2009 prof. dr Ludwik Adamowicz
Uniwersytet Arizony, USA
Jak opisać dysocjacje cząsteczki chemicznej przy pomocy mechaniki kwantowej?
18.12.2008 prof. dr hab. Helena Białkowska
Instytut Problemów Jądrowych, Warszawa
Zderzenia relatywistycznych jonów – co już wiemy z doświadczeń przy akceleratorach SPS i RHIC i czego oczekujemy z LHC
11.12.2008 prof. dr hab. Andrzej Śluzek
Nanyang Technological University, Singapur
Systemy obrazowania bramkowego, czyli jak widzieć w basenie pełnym zupy pomidorowej
27.11.2008 prof. dr hab. Jerzy Lewandowski
Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski
Kwanty i czasoprzestrzeń
13.11.2008 prof. dr hab. Bogdan Bułka
Instytut Fizyki Molekularnej, PAN Poznań
Efekty kwantowe w transporcie elektronów przez nanostruktury
06.11.2008 prof. dr hab. Łukasz Turski
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa
Czwarty wymiar w nauce, literaturze i paranauce
30.10.2008 prof. dr hab. Andrzej Wojtczak
Wydział Chemii, UMK Toruń
Proteomika strukturalna. Od białka do leku
23.10.2008 prof. dr hab. Włodzisław Duch
Katedra Informatyki Stosowanej UMK
Architektury kognitywne, czyli jak zbudować sztuczny umysł?
09.10.2008 prof. dr hab. Andrzej Sobolewski
Instytut Fizyki, PAN Warszawa
Fotofizyka wiązania wodorowego: od teorii do zastosowań

Rok 2007/2008 (Academic year 2007/2008)

11.09.2008 prof. Paul S. Julienne
National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA
Some new directions in ultracold physics – nadzwyczajne kolokwium fizyczne
26.06.2008 prof.Piotr Marszałek
Duke University, Durham, NC, USA
Diagnostyka uszkodzeń w pojedynczych cząsteczkach DNA przy pomocy AFM
04.06.2008 dr Anna Kulesza
DESY, Hamburg
LHC czyli fizyka cząstek elementarnych w obliczu wielkiego wyzwania
29.05.2008 prof. dr hab. Jacek Dobaczewski
Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski
Współczesna fizyka jądrowa i jej zastosowania w astrofizyce
15.05.2008 prof. dr hab. Józef Barnaś
Zakład Fizyki Mezoskopowej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Magnetyczne nanostruktury: od efektu GMR do magnetycznego przełączania
08.05.2008 dr hab. Paweł Machnikowski
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
Transfer wzbudzenia w podwójnych kropkach kwantowych (sztucznych molekułach)
17.04.2008 dr hab. Michał Horodecki, prof. UG
Zakład Optyki i Informacji Kwantowej, Uniwersytet Gdański
Kilka kroków w stronę związanego splątania NPT
10.04.2008 prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski
50 lat świata złamanych symetrii
03.04.2008 prof. dr hab. Czesław Szmytkowski
Katedra Fizyki Atomowej i Luminescencji, Politechnika Gdańska
Obraz oddziaływania elektronów z drobinami w całkowitym przekroju czynnym na zderzenie
27.03.2008 prof. dr hab. Marek Grinberg
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Gdański
Ekscytony związane z domieszkami ziem rzadkich w kryształach dielektryków
13.03.2008 prof. dr hab. Elżbieta Zipper
Zakład Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Śląski
Splatanie odległych kubitów strumieniowych
06.03.2008 dr Mariusz Gagoś
Katedra Fizyki, Akademia Rolnicza w Lublinie
Spektroskopowe badania organizacji molekularnej antybiotyku amfoterycyny b
28.02.2008 prof. dr hab. Jacek Kossut
IF PAN w Warszawie
Kropki kwantowe – jak je robić i po co? – Wykład im. A. Jabłońskiego
24.01.2008 dr Wojciech Wasilewski
Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Eksperymentalna charakteryzacja źródeł pojedynczych fotonów
17.01.2008 dr Jakub Tworzydło
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Kwantowy transport elektronów w grafenie
10.01.2008 doc. dr hab. Mariusz Gajda
Instytut Fizyki PAN
Ultra zimne gazy atomowe a ciało stałe
13.12.2007 dr Małgorzata Lekka
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Jak wykorzystać mikroskop sił atomowych do detekcji zmian nowotworowych
6.12.2007 dr hab. Janusz Michalak
Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
Geomatyka aspekty przestrzenne geoinformacji
29.11.2007 prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Wydział Chemii, UMK
Zobaczyc niewidzialne, czyli rzecz o zastosowaniu sprzężonych technik separacyjnych w oznaczaniu mikroorganizmów i biomarkerów dla potrzeb diagnostyki medycznej
22.11.2007 dr hab. Andrzej Niedzielski
Centrum Astronomii, UMK
Pensylwańsko-toruński projekt poszukiwań planet przy gwiazdach zaawansowanych ewolucyjnie
15.11.2007 dr Ireneusz Grabowski
Zakład Teorii Układów Wieloelektronowych, IF, UMK
Nowe potencjały korelacyjne w DFT – rozprawa habilitacyjna
8.11.2007 dr hab. Adam Babiński
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Kropki kwantowe InAs/GaAs w silnych polach magnetycznych
25.10.2007 dr hab. Zygmunt Szefliński
Zakład Fizyki Jądrowej, Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego
Badania radiobiologiczne i ich zastosowanie w terapii hadronowej
18.10.2007 prof. dr Elmar Wagner
Fraunhofer Institute for Physical Measurement Techniques, Freiburg, Niemcy
The optical generation of terahertz radiation and its applications in testing and security
11.10.2007 prof. dr hab. Jan Gaj
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego
Kropki kwantowe – nieklasyczne źródła światła

Rok 2006/2007 (Academic year 2006/2007)

31.05.2007 dr Christine Silberhorn
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Quantum communication based on photon counting and integrated optics
24.05.2007 dr Sebastian Maćkowski
Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium
Spektroskopia optyczna nanostruktur
17.05.2007 dr Jacek Styszyński
Uniwersytet Szczeciński
Efekty relatywistyczne w molekułach
10.05.2007 dr Michał Zawada
WFAiIS UMK
Kondensat Bosego-Einsteina w Polsce
12.04.2007 dr hab. inż. Arkadiusz Wójs
Politechnika Wrocławska
Ułamkowy ładunek w fotoluminescencji układów hallowskich
29.03.2007 dr hab. Mirosław Brewczyk
Uniwersytet w Białymstoku
Efekt Einsteina-de Haasa w kondensacie atomów 87Rb
22.03.2007 dr Józefina TurłoWFAiIS UMKBadania w zakresie dydaktyki fizyki w europie
15.03.2007 prof. dr hab. Janusz Adamowski
AGH, Kraków
O możliwości zastosowania kropek kwantowych do obliczeń kwantowych
8.03.2007 prof. dr hab. Jerzy Dzik
PAN, Warszawa
Kopalny zapis ewolucji
1.03.2007 prof. dr hab. Marek Demiański
Uniwersytet Warszawski
Poznawanie wszechświata – Wykład im. A. Jabłońskiego
22.02.2007 dr hab. Adam Gadomski
UTP, Bydgoszcz
Czy modelowanie hybrydowe agregacji białek i koloidow ma przyszłość lub czy raczej stanowi ….. Smutną konieczność?
18.01.2007 prof. dr hab. Marek Trippenbach
Uniwersytet Warszawski
Złącze Josephsona i inne efekty nieliniowe w kondensatach Bosego-Einsteina
11.01.2007 dr hab. Robert Kucharczyk
Uniwersytet Wrocławski
O selektywnej transmisji sygnałów w układach światłowodowych
14.12.2006 prof. dr hab. Hanna Męczyńska
WFAiIS UMK
Dante i fizyka – idee fizyczne w znanych dziełach literackich
7.12.2006 prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak
UKW, Bydgoszcz
Warstwy diamentowe otrzymywane z fazy gazowej metodą gorącego włókna
30.11.2006 prof. dr hab. Wiesław Nowak
WFAiIS UMK
Komputerowe modelowanie biomolekuł – panaceum na wszystko?
23.11.2006 prof. dr hab. Jan Kalinowski
Politechnika Gdańska
Nowe oblicze elektroluminescencji
16.11.2006 prof. dr hab. Jakub Zakrzewski
Uniwersytet Jagieloński, Kraków
Ultra zimne atomy w sieciach optycznych z nieporządkiem
9.11.2006 dr hab. Boud Roukema
CA UMK
The twins’ paradox revisited: which twin is younger?
26.10.2006 prof. Paweł Hawrylak
National Research Council of Canada, University of Ottawa
Informacja kwantowa – przyszłość mikroelektroniki?
19.10.2006 prof. dr hab. Jan Maćkowiak
WFAiIS UMK
Rozwiązanie problemu kondo i anomalnej termodynamiki stopów magnetycznych
12.10.2006 prof. Dr. Ing. Jörg Raisch
Technische Universität Berlin Max-Planck-Institut
Hybrid dynamical control systems how to deal with heterogeneity and complexity