Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe
zdjęcie

Kolokwium Czwartkowe

22.03.2018 o godz. 12:30 w sali audytoryjnej COK prof. dr hab. Krzysztof Sacha (Uniwersytet Jagielloński) wygłosi wykład pt. "Time Crystals".

więcej informacji

zdjęcie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Twardowskiej

Dyrektor Instytutu Fizyki UMK zawiadamia, że 28 marca 2018 r. o godzinie 10:30 w sali audytoryjnej COK w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Twardowskiej.

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Zredukowany tlenek grafenu jako akceptor energii w hybrydowych nanostrukturach fotosyntetycznych

więcej informacji

zdjęcie

Przepis na optyczny zegar molekularny

Dr inż. Mateusz Borkowski z Instytutu Fizyki UMK jest autorem artykułu pt. Optical Lattice Clocks with Weakly Bound Molecules, który ukazał się na łamach prestiżowego Physical Review Letters. W publikacji naukowiec z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej proponuje nowy rodzaj zegara optycznego, w którym zamiast atomów jako wzorzec czasu wykorzystywane byłyby ultrazimne, słabo związane molekuły.

więcej informacji

zdjęcie

Granty NCN dla naszych pracowników

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7, SONATA 13.

Wśród laureatów znaleźli się również nasi pracownicy: dr hab. Ireneusz Grulkowski (Harmonia), dr Dawid Piątkowski (Sonata Bis) i dr Szymon Wójtewicz (Sonata).

Gratulujemy!

więcej informacji

zdjęcie

Pasjonaci z grantami

Studenci naszego wydziału: Rafał Mazurek i Mateusz Witkowski zostali laureatami drugiej edycji programu grantowego „Pasjopolis Master”, którego fundatorem jest firma Apator SA.

więcej informacji

zdjęcie

Nasz człowiek w Radzie Młodych Naukowców

Pracownik Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, dr Paweł Tecmer, został członkiem Rady Młodych Naukowców będącej organem doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

więcej informacji

zdjęcie

Nowatorska inżynieria optyczna dr hab. Ireneusza Grulkowskiego

Badania naukowe zespołu dr. hab. Ireneusza Grulkowskiego z naszego Wydziału, dotyczące nowej generacji tomografów optycznych OCT, zostały wyróżnione przez Amerykańskie Towarzystwo Optyczne (Optical Society of America - OSA).

Poświęcona im najnowsza publikacja dr. hab. Ireneusza Grulkowskiego z Instytutu Fizyki UMK ukazała się w prestiżowym czasopiśmie Optica wydawanym przez OSA, które jest jednym z czołowych światowych stowarzyszeń skupiających naukowców, inżynierów i ludzi biznesu w zakresie optyki i fotoniki.

więcej informacji

zdjęcie

Wyróżnienie za pracę licencjacką w konkurscie "Złoty Medal Chemii"

Nasz student, lic. Mateusz Witkowski, zdobył wyróżnienie w  w ogólnopolskim konkursie "Złoty Medal Chemii" na najlepsze prace licencjackie/inżynierskie w dziedzinie chemii i jej pogranicza, organizowanym przez  Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Pan Mateusz przygotował pracę licencjacką "Opis korelacji elektronowej w spinowo separowalnej metodzie MP2" pod opieką prof. dr. hab. Ireneusz Grabowskiego w Instytucie Fizyki UMK.

więcej informacji

Archiwum wiadomości