Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Instytut dla doktorantów

W ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować swój rozwój naukowy w dyscyplinie nauki fizyczne. Doktoranci prowadzą wysokiej jakości badania pod nadzorem wykwalifikowanej kadry naukowej dzięki bardzo dobrej bazie laboratoryjnej (opisy wybranych Projektów Badawczych i naukowców). Badania te prowadzone są w większości we współpracy z najlepszymi ośrodkami badawczymi na świecie.< Uczestnicy Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych pobierają w ciągu czterech lat nauki stypendium.

W przypadku wykonywania badań w ramach prowadzonychprojektów finansowanych ze środków zewnętrznych, doktoranci mogą ubiegać się o stypendia lub wynagrodzenia przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej czy też agencje europejskie. Stypendia te mogą wynosić ok. 5000 zł miesięcznie, w zależności od projektu. Baza ofert miejsc dla doktorantów w projektach jest dostępna tutaj. W przypadku zainteresowania projektem bez ogłoszenia o miejscu dla doktoranta prosimy skontaktować się bezpośrednio z prowadzącym Projekt.

Doktoranci z sukcesem starają się o granty przyznawane przez NCN (Etiuda, Preludium), FNP (Start) oraz wspomagane są przez władze lokalne.

Po zakończeniu szkoły doktorskiej nasi absolwenci kontynuują kariery, zarówno naukowe w najlepszych ośrodkach na całym świecie, jak również w firmach związanych z szeroko pojętą fotoniką i biofizyką.