Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Instytut dla doktorantów

Instytut Fizyki UMK, w ramach Interdyscyplinarnego Studium Doktoranckiego Nauk Fizycznych umożliwia absolwentom studiów magisterskich rozwój naukowy w ramach czteroletnich studiów doktoranckich w dziedzinach fizyki i biofizyki. Doktoranci prowadzą wysokiej jakości badania pod nadzorem wykwalifikowanej kadrze naukowej dzięki bardzo dobrej bazie laboratoryjnej (opisy wybranych Projektów Badawczych i naukowców). Badania te prowadzone są w większości we współpracy z najlepszymi ośrodkami badawczymi na świecie.

Uczestnicy Interdyscyplinarnego Studium Doktoranckich Nauk Fizycznych mogą ubiegać się o cztery typy stypendiów, przy czym wszyscy uczestnicy Studium w ciągu czterech lat mają zagwarantowane podstawowe stypendium (w roku 2017 w wysokości 1500 zł).

W przypadku wykonywania badań w ramach prowadzonych Projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, doktoranci mogą ubiegać się o stypendia lub wynagrodzenia przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, czy też agencje europejskie. Stypendia te mogą wynosić ok. 3000 zł miesięcznie, w zależności od Projektu. Baza ofert miejsc dla doktorantów w Projektach jest dostępna tutaj. W przypadku zainteresowania Projektem bez ogłoszenia o miejscu dla doktoranta prosimy skontaktować się bezpośrednio z prowadzącym Projekt.

Doktoranci IF UMK z sukcesem starają się o granty przyznawane przez NCN (Etiuda, Preludium), FNP (Start), oraz wspomagane są przez władze lokalne (np. program Stypendium dla doktorantów – Krok w przyszłość’ prowadzony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego).

Po zakończeniu studiów doktoranckich nasi absolwenci kontynuują kariery, zarówno naukowe w najlepszych ośrodkach na całym świecie, jak również w firmach związanych z szeroko pojętą fotoniką i biofizyką.