Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Infrastruktura dostępna dla studentów, doktorantów i pracowników

ROWEROWNIA

Zapraszamy do korzystania z rowerowni znajdującej się w budynku Instytutu Fizyki (po lewej stronie przed głównym wejściem do budynku).

Z rowerowni mogą korzystać wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci WFAiIS.

Drzwi otwierane są za pomocą karty lub legitymacji studenckiej/doktoranckiej, której nadane zostały uprawnienia umożliwiające wejście do pomieszczenia. Wszystkie karty pracowników i doktorantów mają automatycznie nadawane takie uprawnienia, natomiast studenci i doktoranci chcący korzystać z rowerowni przy użyciu legitymacji powinni zgłosić się do Pana Pawła Binnebesela, tel. +48 56 611 3265.

UWAGA – przy wychodzeniu z pomieszczenia drzwi otwierają się automatycznie, ale przy samych drzwiach jest dodatkowy przycisk otwierania awaryjnego, obok niego znajduje się włącznik światła, natomiast dalej w pomieszczeniu zainstalowano także czujnik ruchu. Dodatkowo zainstalowana jest kamera z podglądem w portierni.

Rowery należy bezwzględnie wiązać do zamontowanych stojaków.

Rowerownia wyposażona jest w zestaw narzędzi i pompkę do roweru.

 

ROWERY DO WYPOŻYCZENIA

Instytut Fizyki dysponuje czterema sprawnymi rowerami, które studenci, doktoranci, pracownicy i goście IF mogą wypożyczyć. Rowery znajdują się w rowerowni, są oznaczone naklejkami z napisem “Instytut Fizyki” i stałą Plancka i są ponumerowane. Aby z nich skorzystać wystarczy zgłosić się do portierni po kod do zamknięcia, podać czas/okres korzystania z roweru (jednorazowo maksymalnie 1 miesiąc, z możliwością przedłużania). W przypadku uszkodzenia, które nie jesteśmy w stanie sami naprawić, proszę zgłosić ten fakt na portierni. Również wszelkie niesprawności i problemy należy zgłosić na portierni.

 

ŁAZIENKA Z PRYSZNICEM

Ogólnodostępna łazienka z prysznicem znajduje się w pom. 251 (poziom -1), w drugim skrzydle budynku, po lewej stronie, przed wejściem do Zakładu Fizyki Stosowanej.

Z łazienki mogą korzystać wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci WFAiIS – klucz do łazienki znajduje się w portierni. Studenci, którzy chcą skorzystać z prysznica otrzymują klucz za okazaniem legitymacji.

 

PARKING

W godzinach od 6:30 do 15:30 parking dostępny jest tylko dla pracowników i doktorantów Wydziału. Bezpłatny dostęp do parkingu dla studentów możliwy TYLKO w godzinach 15:30 – 6:00 (6. rano). Dostęp (wjazd/wyjazd) w tych godzinach  możliwy  poprzez zbliżenie legitymacji studenckiej do czytnika na terminalach wjazdowym i wyjazdowym.

Studenci zainteresowani darmowym parkowaniem w godzinach 15:30 -6:00  proszeni są o zgłoszenie się do Sekretariatu IF do Pani Moniki Boreckiej i zarejestrowanie samochodu w bazie (nr rejestracyjny samochodu, marka samochodu, kolor). Samochód zostanie “powiązany”  z posiadaną aktualną legitymacją studencką. Następnie proszę zgłosić się do Pana Rafała Gadomskiego, który połączy legitymację studencką z czytnikiem na parkingu.

Proszę zapoznać się z regulaminem parkingu.

 

DOSTĘP DO POMIESZCZEŃ, POBIERANIE KLUCZA (studenci, doktoranci, osoby niezatrudnione – z wyjątkiem profesorów emerytowanych)

Dostęp do sal wykładowych, ćwiczeniowych, pracowni komputerowych i laboratoriów, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne – upoważnieniem jest plan zajęć.

Aby uzyskać upoważnienie dla studenta, doktoranta, osoby spoza IF należy wypełnić (wszystkie pola), wydrukować, podpisać upoważnienie (formularz), uzyskać podpis kierownika zakładu, opiekuna koła naukowego, bezpośredniego przełożonego i złożyć w sekretariacie IF. Podpis osoby upoważnianej nie jest w tym momencie konieczny . Osoby wnioskujące o upoważnienie proszone są o dopilnowanie, aby ewentualnie anulować upoważnienia, jeśli wystąpi taka okoliczność.

W niektórych przypadkach powyższa procedura może dotyczyć także pracowników (dostęp do pokoi, laboratoriów innych zespołów/pracowników).

 

DEFIBRYLATOR AED

W portierni Instytutu FIzyki dostępny jest automatyczny defibrylator zewnętrzny AED – urządzenie ratujące życie w przypadku zatrzymania akcji pracy serca. Instrukcja obsługi znajduje się m.in. na stronie http://aed24.pl/defibrylator/

 

MIKROFALÓWKA, CZAJNIK, …

W pokoju terminali studenckich dostępna jest dla wszystkich kuchenka mikrofalowa i czajnik.  Ponadto znajduje się tam duży stół, tablica, mnóstwo książek.