Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Stypendia dla wybitnych

obrazek: [fot. Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Dr Karolina Słowik znalazła się wśród tegorocznych laureatów stypendiów ministra dla wybitnie zdolnych młodych naukowców. Stypendium zostało przyznane na maksymalny czas trwania finansowania, czyli przez 36 miesięcy.

W roku 2019 stypendia ministra uzyskało 211 młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o zasięgu międzynarodowym. O stypendia mogli wnioskować doktoranci i nauczyciele akademiccy, którzy posiadają tytuł doktora nie dłużej niż 7 lat. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczył na ten cel 40 milionów złotych. Laureaci otrzymają comiesięczne wsparcie w wysokości 5 390 złotych przez maksymalnie 3 lata.

Lista wszystkich laureatów

pozostałe wiadomości