Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Dwa nowe granty NCN będą realizowane na WFAiIS

obrazek:

Dr hab. Paweł Tecmer i mgr Adam Nowak z WFAiIS znaleźli się wśród dwunastu naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy zdobyli granty na rozwój swoich badań w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. 

Ogłoszono wyniki konkursów OPUS 17 i Preludium 17. Konkurs PRELUDIUM jest skierowany do młodych naukowców, którzy nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. W konkursie OPUS mogą natomiast wziąć udział wszyscy naukowcy, bez względu na stopień zaawansowania kariery naukowej, posiadanego doświadczenia czy stopnia naukowego. Wybrane zostały innowacyjne projekty, które mogą znacząco wpłynąć na rozwój danej dyscypliny naukowej. Pod względem liczby finansowanych w tych konkursach projektów UMK znalazł się w zestawieniu TOP 10.

Szczegóły konkursu oraz listy rankingowe są dostępne na stronie NCN.

Granty NCN umożliwiają otrzymanie przez naukowców środków na wynagrodzenia dla osób realizujących prace w projekcie, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych (tzw. koszty bezpośrednie). W grancie przewidziane są również koszty pośrednie, czyli wydatki pośrednio związane z projektem, które są niezbędne do jego realizacji.

pozostałe wiadomości