Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Grant NCN dla fizyków

obrazek: [fot. Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK, został jednym z laureatów konkursu Sonata Bis ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach przyznanych środków laureat będzie realizować projekt pn. "Nowe rozszerzenia i zastosowania rachunku zaburzeń o adaptowanej symetrii".

SONATA BIS jest konkursem skierowanym do osób posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest powołanie nowego zespołu badawczego, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Projekty mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy.

pozostałe wiadomości