Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Zarządzenie Dziekana WFAIIS

obrazek: [fot. Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Zarządzenie Dziekana Wydziału Fizyki,Astronomii i Informatyki Stosowanej z dnia 10.03.2020 w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.

Szanowni Państwo,
w uzgodnieniu z JM Rektorem UMK,  w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz w celu ograniczenia ewentualnych tego skutków dla naszego Wydziale zarządzam:

  • wstrzymanie wszystkich zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów i studentów Wydziału;
  • obowiązek dwutygodniowej kwarantanny domowej wszystkich pracowników, doktorantów i studentów powracających z zagranicy;
  • wstrzymanie wszystkich przyjazdów osób z zagranicy (współpracowników i studentów) a jeśli to jest niemożliwe to zastosowanie
  • w stosunku do  tych osób dwutygodniowej kwarantanny od pojawiania się na Wydziale i komunikowanie z nimi za pośrednictwem środków elektronicznych;
  • dwutygodniową kwarantannę od pojawiania się na wydziale wszystkich osób, które wracają z zagranicznej podróży prywatnej; 

ze skutkiem natychmiastowym, do odwołania.

Wszystkich Państwa prowadzących zajęcia dydaktyczne proszę o umożliwienie osobom poddanym kwarantannie uczestniczenie w zajęciach w sposób zdalny lub odrabianie ich indywidualnie w innym terminie.
Ponadto zalecam tam gdzie to jest możliwe (np. w małych grupach zajęciowych) prowadzenie zajęć metodami na odległość.

Pracownikom i doktorantom prowadzącym obecnie zajęcia i poddanym kwarantannie zalecam poinformowanie studentów o zaistniałej sytuacji i określenie sposobu zrealizowania zakładanych efektów uczenia się (np. poprzez odrobienie zajęć w późniejszym terminie, przekazanie części materiałów z zajęć studentom do zapoznania się z nimi w ramach pracy własnej, dodatkowych konsultacji w późniejszym terminie).

Włodzimierz Jaskólski
Dziekan 

pozostałe wiadomości