Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Bonny

Dwa egzemplarze pracy doktorskiej w granatowej okładce położone niedbale jedna na drugiej. Prace leżą na brązowym blacie.
fot. Monika Czajkowska

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne, prof. dr hab. Ireneusz Grabowski, zawiadamia, że 2 września 2022 r. o godzinie 15:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Bonny. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Neural correlates of prediction errors during reward and punishment learning”.

Promotor: prof. dr hab. Włodzisław Duch (Katedra Informatyki Stosowanej, Instytut Nauk Technicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).
Promotor pomocniczy: dr Karolina Finc (Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Recenzenci:
Thorsten Kahnt, PhD Associate Professor (Northwestern University, USA),
prof. dr hab. Daniel Krzysztof Wójcik (Pracownia Neuroinformatyki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego),
dr hab. Grzegorz Marcin Wójcik, prof. UMCS (Katedra Neuroinformatyki i Inżynierii Biomedycznej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny w formie wideokonferencji za pomocą platformy Cisco Webex: https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk/ * (numer spotkania: 2731 022 7921, hasło: mSMGAqP6s36).

Rozprawę doktorską, streszczenia oraz recenzje rozprawy doktorskiej można znaleźć w Bibliotece Instytutu Fizyki UMK oraz na stronie BIP UMK (https://umk.bip.gov.pl/stopnie-naukowe-doktoraty/bonna-kamil.html).

 

*Podczas podłączania się do posiedzenia otwiera się nowe okno i pojawia się link pozwalający na wybór sposobu uczestnictwa w posiedzeniu – bez instalacji (poprzez stronę internetową) lub poprzez zainstalowanie aplikacji Webex Meetings.

 

pozostałe wiadomości