Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Prof. Katharina Boguslawski z Medalem Diraca

dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK
dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK fot. Andrzej Romański

Dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK, z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK została laureatką Medalu Diraca WATOC (World Association of Theoretical and Computational Chemists) za opracowanie nowych metod chemii kwantowej dla stanów podstawowych i wzbudzonych silnie i słabo skorelowanych układów opartych na sieciach tensorowych.

Medal Diraca jest przyznawany corocznie przez Światowe Stowarzyszenie Chemii Teoretycznej i Obliczeniowej (WATOC) „dla wybitnego chemika obliczeniowego w wieku poniżej 40 lat”. Nagroda została przyznana po raz pierwszy w 1998 roku.

Katharina Boguslawski jest profesorem uczelni w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu. Uzyskała doktorat z chemii w 2013 roku w ETH Zurich. Po odbyciu stażu podoktorskiego na Uniwersytecie McMaster (Kanada), dołączyła do Instytutu Fizyki (UMK) w 2016 roku jako adiunkt, aby założyć własną grupę badawczą. W 2019 roku uzyskała habilitację z fizyki. Profesor K. Boguslawski była laureatem różnych grantów badawczych, takich jak Early-Postdoc Mobility (Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki), Banting postdoctoral fellowship (Rząd Kanady), SONATA BIS (NCN), Small Grant Scheme (NCBiR) i MSCA-IF-EF (Komisja Europejska), stypendia takie jak Start 2016 (FNP) i stypendium dla wybitnych młodych naukowców (MSWiN) oraz nagrody, jak nagroda naukowa POLITYKI. Jej działalność naukowa obejmuje opracowywanie metod struktur elektronowych dla stanów podstawowych i wzbudzonych na styku fizyki i chemii. Jest współzałożycielką i głównym twórcą pakietu oprogramowania PyBEST.

pozostałe wiadomości