Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Miliony na badania

Grafika przedstawia rząd książek, obok książek są żółte monety, a nad nimi biret absolwencki
fot. proj. Anna Jaszczuk

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji konkursów Sonata i Opus. Toruńscy badacze i badaczki otrzymali aż 15 grantów na rozwój swoich projektów. Trzy granty przypadły pracownikom naszego Instytutu: dr Katarzynie Siudzińskiej, dr. inż. Jakubowi Rydzewskiemu oraz doktorantce mgr inż. Ewelinie Pijewskiej. Gratulujemy!

Opus jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców, bez względu na posiadany stopień naukowy, doświadczenie i zaawansowanie kariery naukowej. Konkurujący podlegają kryteriom oceny, wśród których znajdują się m.in. poziom naukowy zaplanowanych badań, nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej i osiągnięcia naukowe kierownika projektu. W konkursie Opus 22 do NCN wpłynęło 1866 wniosków. Finansowanie otrzymało 350 wniosków, a suma wsparcia wyniosła blisko 500 mln zł. Wskaźnik sukcesu wyniósł 18,76%.

Laureaci i laureatki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w konkursie Opus:

 • mgr inż. Ewelina Pijewska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za projekt "Opracowanie i analiza metody optycznej do nieinwazyjnego wyznaczania przepływu krwi w naczyniach siatkówki i naczyniówki oka" otrzymała grant w wysokości 866 000 zł;
 • dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za projekt "Kosmiczne masery jako narzędzie identyfikacji wybuchów akrecyjnych masywnych protogwiazd" otrzymała grant w wysokości 568 642 zł;
 • prof. dr hab. Andrzej Piertuszczak z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych za projekt "Filozoficzno-metalogiczne podstawy logiki nazw: semantyka, metody tablicowe i aksjomatyzacja" otrzymał grant w wysokości 786 900 zł;
 • dr Katarzyna Chlewicka z Wydziału Humanistycznego za projekt "Leksykon Prasy Prus Królewskich" otrzymała grant w wysokości 367 959 zł;
 • dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK z Wydziału Nauk Historycznych za projekt "Życie i śmierć w kościach zapisane. Aspekt technologiczny i funkcjonalny wytwórczości kościanej wczesno- i środkowoholoceńskich społeczności zbieracko-łowiecko-rybackich Niżu Wschodniobałtyckiego" otrzymał grant w wysokości 695 555 zł;
 • prof. dr hab. Piotr Fiszeder z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania za projekt "Metody odporne dla modeli zakresu cen. Analiza ryzyka i współbieżności na rynku kryptowalut" otrzymał grant w wysokości 366 610 zł;
 • dr Francesco Trupia z Wydziału Humanistycznego za projekt "Reakcje obywatelskie i dylematy związane z tożsamością kulturową w drugim pokoleniu bałkańskich muzułmanów w czasach demokracji nieliberalnej" otrzymał grant w wysokości 635 673 zł;
 • prof. dr hab. Artur P. Terzyk z Wydziału Chemii za projekt "Czy Królowa Śniegu lubi czerń? Grafan, nowe nanomateriały węglowe i samouzdrawiające w kompozytowych powierzchniach antylodowych" otrzymał grant w wysokości 2 587 009 zł;
 • dr hab. inż. Borys Ośmiałowski, prof. UMK z Wydziału Chemii za projekt "Nowe dwufotonowe absorbery o architekturze dipolowej i kwadrupolowej: od syntezy po zastosowania" otrzymał grant w wysokości 2 234 400 zł.

Konkurs Sonata skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W 17. edycji konkursu złożono 1139 wniosków na łączną kwotę ponad 1 mld złotych. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 239 projektów, których budżet wynosi w sumie ponad 240 mln złotych, a wskaźnik sukcesu wyniósł 20,98%.

W konkursie Sonata 17 granty otrzymali:

 • dr Katarzyna Siudzińska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za projekt "Odwzorowania kwantowe i ich zastosowania w kwantowym przesyłaniu i przetwarzaniu informacji" otrzymała grant w wysokości 512 400 zł;
 • dr inż. Jakub Rydzewski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za projekt "Uczenie statystyczne wolnych zmiennych kolektywnych z symulacji atomistycznych" otrzymał grant w wysokości 769 200 zł;
 • dr Marta Sibierska z Wydziału Humanistycznego za projekt "Protohistorie: cechy historii "opowiadanych" przed pojawieniem się w pełni rozwiniętego języka" otrzymała grant w wysokości 491 970 zł;
 • dr Tomasz Woźniakowski z Wydziału Prawa i Administracji za projekt "CONCILIA: Demokratyczna legitymizacja w pokryzysowym zarządzaniu gospodarczym Unii Europejskiej" otrzymał grant w wysokości 687 106 zł;
 • dr Stefany Cardenas Perez z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych za projekt "Rozpoznanie reakcji cech funkcjonalnych na stres solny: model Salicornia europaea" otrzymała grant w wysokości 995 500 zł;
 • dr Monika Skorupa z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych za projekt "Analiza funkcjonalna bHLH137 w burakach - zdefiniowanie roli odpowiedzi na zasolenie i tolerancji stresu solnego" otrzymała grant w wysokości 1 357 860 zł.

Pełna lista rankingowa

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

32 m radioteleskopu IA UMK. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Click to zoom the picture. Dr inż. Jakub Rydzewski stojący na korytarzu Instytutu Fizyki. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Dr Katarzyna Siudzińska siedząca ze swoim pupilem - psem Julkiem. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.