Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Badanie antymaterii w CERN

Na fotografii od lewej dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN, dr hab. inż. Ł. Kłosowski, prof. UMK, dr hab. M. Piwiński, prof. UMK podczas wizyty w CERN. W tle szara ściana budynku z niebieskim banerem. Na banerze białymi literami nazwa: ANTIMATTER FACTORY.
Na fotografii od lewej dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN, dr hab. inż. Ł. Kłosowski, prof. UMK, dr hab. M. Piwiński, prof. UMK podczas wizyty w CERN. fot. nadesłano

Pracownicy naszego Wydziału prof. dr hab. Roman Ciuryło, dr hab. inż. Łukasz Kłosowski, prof. UMK, dr hab. Mariusz Piwiński, prof. UMK, dr hab. Michal Zawada, prof. UMK w ramach konsorcjum „AEgIS-PL” otrzymali grant Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację projektu badawczego w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN dotyczącego badań antymaterii.  Dofinansowanie zostało przyznane w ramach programu pt.: „Wsparcie udziału polskich jednostek naukowych w międzynarodowym projekcie "Antihydrogen Experiment: Gravity, Interferometry, Spectroscopy (AEgIS)" prowadzonym w CERN”. Całość dofinansowania wynosi ponad 3,5 mln zł. Serdecznie gratulujemy!!!

Zasadniczym celem eksperymentu AEgIS, jest bezpośrednie i bardzo dokładne zmierzenie przyspieszenia z jakim spada neutralny atom antywodoru w polu grawitacyjnym Ziemi. Tym samym zostanie podjęta próba precyzyjnego sprawdzenia tzw. słabej zasady równoważności dla obiektów zbudowanych z antymaterii.

Przygotowywana w ramach projektu AEgIS aparatura umożliwi nie tylko wykonanie tego konkretnego pomiaru, ale pozwoli również na przeprowadzenie serii pionierskich i bardzo subtelnych badań w obszarze egzotycznej fizyki atomowej, tzn. w obrębie atomów, które nie są sklasyfikowane w układzie okresowym pierwiastków. Badania spektroskopowe będą dotyczyły zarówno dość dobrze już znanych pozytronium (układ związany elektronu i pozytronu) czy protonium (układ związany protonu i antyprotonu) jak i atomów których własności wciąż stanowią dużą zagadkę. Należą do nich średniociężkie atomy antyprotonowe, w których jeden z kilkudziesięciu elektronów jest zastąpiony przez antyproton. Zadaniem polskich naukowców będzie wytworzenie oraz badanie właściwości atomów anytprotonowych.  W celu realizacji tych pionierskich badań powołano do życia Konsorcjum Naukowe AEgIS-PL, w którego skład oprócz UMK weszły Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Politechnika Warszawska.

pozostałe wiadomości