Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Andrzeja Gajewskiego

Dwa egzemplarze pracy doktorskiej w granatowej okładce położone niedbale jedna na drugiej. Prace leżą na brązowym blacie.
fot. mgr Monika Czajkowska

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne, prof. dr hab. Ireneusz Grabowski, zawiadamia, że 26 października 2022 r. o godzinie 12:00 w sali audytoryjnej COK (Instytut Fizyki UMK, ul. Grudziądzka 5/7, Toruń) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Andrzeja Gajewskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Light guided in tailored environments: from basic aspects to applications”.

Promotor: dr hab. Piotr Kolenderski, prof. UMK (Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), promotor pomocniczy: dr hab. Karolina Słowik, prof. UMK (Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).
Recenzenci:
prof. dr hab. Jan Mostowski (Instytut Fizyki PAN),
prof. dr hab. Grzegorz Sęk (Politechnika Wrocławska).

Rozprawa wyłożona jest do wglądu zainteresowanych w Bibliotece Instytutu Fizyki UMK. Streszczenia rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie:  (https://www.ifiz.umk.pl/).

pozostałe wiadomości