Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Alfonso Jimeneza Villara

Dwa egzemplarze pracy doktorskiej w granatowej okładce położone niedbale jedna na drugiej. Prace leżą na brązowym blacie.
fot. mgr Monika Czajkowska

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne, prof. dr hab. Ireneusz Grabowski, zawiadamia, że 19 października 2022 r. o godzinie 10:00 w sali audytoryjnej COK (Instytut Fizyki UMK, ul. Grudziądzka 5/7, Toruń) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Alfonso Jimeneza Villara. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Optical Biometry for the Determination of Induced Dynamics of Ocular Structures”.

Promotor: dr hab. Ireneusz Grulkowski, prof. UMK (Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).
Recenzenci:
prof. dr hab. Daoud Iskander (Politechnika Wrocławska),
prof. dr hab. Ryszard Naskręcki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Rozprawa wyłożona jest do wglądu zainteresowanych w Bibliotece Instytutu Fizyki UMK. Streszczenia rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie:  (https://www.ifiz.umk.pl/).

pozostałe wiadomości