Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Misiaszek-Schreyner

1 egzemplarz pracy doktorskiej w granatowej okładce.
fot. mgr Monika Czajkowska

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne, prof. dr hab. Ireneusz Grabowski, zawiadamia, że 20 października 2022 r. o godzinie 14:15 w sali 26 (Instytut Fizyki UMK, ul. Grudziądzka 5/7, Toruń) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Misiaszek-Schreyner. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Applications of Single-Photon Technology”.

Promotor: dr hab. Piotr Kolenderski, prof. UMK (Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).
Recenzenci:
dr hab. Andrzej Kruk (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański).

Rozprawa wyłożona jest do wglądu zainteresowanych w Bibliotece Instytutu Fizyki UMK. Streszczenia rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie:  (https://www.ifiz.umk.pl/).

pozostałe wiadomości