Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Miriam Kosik

1 egzemplarz pracy doktorskiej w granatowej okładce.
fot. mgr Monika Czajkowska

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne, prof. dr hab. Ireneusz Grabowski, zawiadamia, że 23 listopada 2022 r. o godzinie 11:00 w sali audytoryjnej COK (Instytut Fizyki UMK, ul. Grudziądzka 5/7, Toruń) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Miriam Kosik. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Tight-binding framework to study optical properties of graphene nanoantennas with adatoms”.

Promotor: dr hab. Karolina Słowik, prof. UMK (Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).
Promotor pomocniczy: dr Marta Pelc (Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).
Recenzenci:
dr hab. inż. Michał Nowak, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie),
dr hab. Szymon Pustelny, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
prof. dr hab. Marek Trippenbach (Uniwersytet Warszawski).

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Instytutu Fizyki UMK oraz na stronie https://bip.umk.pl/artykul/miriam-kosik.

pozostałe wiadomości