Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Macieja Ćwierzony

1 egzemplarz pracy doktorskiej w granatowej okładce.
fot. Monika Czajkowska

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne, prof. dr hab. Ireneusz Grabowski, zawiadamia, że 20 czerwca 2024 r. o godzinie 13:00 w sali audytoryjnej COK (Instytut Fizyki UMK, ul. Grudziądzka 5/7, Toruń) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Macieja Ćwierzony. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Nanooptyka nielokalnych procesów fotoluminescencyjnych”.

Promotor:
dr hab. Dawid Piątkowski, prof. UMK (Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
recenzenci:
dr hab. inż. Sławomir Drobczyński, prof. PWr (Politechnika Wrocławska),
dr hab. inż. Łukasz Piątkowski, prof. PP (Politechnika Poznańska),
dr hab. inż. Grzegorz Soboń, prof. PWr (Politechnika Wrocławska).

Rozprawa wyłożona jest do wglądu zainteresowanych w Bibliotece Instytutu Fizyki UMK. Streszczenia rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie:  (https://bip.umk.pl/).

pozostałe wiadomości