Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Współpraca polsko-tajwańska w IF

dr Marta Gałyńska, dr Iulia Emilia Brumboiu, prof. Paweł Tecmer
dr Marta Gałyńska, dr Iulia Emilia Brumboiu, prof. Paweł Tecmer fot. Andrzej Romański

Projekt OPVMatInt został wybrany do finansowania przez NCBR w ramach XI programu współpracy Polska-Tajwan. We współpracy z tajwańskim zespołem kierowanym przez prof. Johann Lüder (National Sun Yat-Sen University), polski zespół (dr Iulia Emilia Brumboiu - kierownik grantu, prof. Paweł Tecmer i dr Marta Gałyńska) będzie badał wpływ fotodegradacji i defektów powierzchniowych na szereg ważnych interfejsów organicznych/nieorganicznych w funkcjonowaniu organicznych ogniw słonecznych (lub organicznych ogniw fotowoltaicznych, OPV). 

Organiczne ogniwa słoneczne osiągnęły ostatnio doskonałą wydajność konwersji energii, ale nadal cierpią na brak stabilności operacyjnej, co znacznie utrudnia ich komercjalizację. Ten brak stabilności wynika z fotoindukowanej degradacji organicznych materiałów aktywnych, a także ich powierzchni międzyfazowych, gdy są one wystawione na działanie światła i powietrza podczas funkcjonowania ogniwa słonecznego. Korzystając z metod obliczeniowych, projekt OPVMatInt określi wpływ fotoindukowanych modyfikacji chemicznych, a także defektów powierzchniowych na właściwości absorpcji i transportu ładunku dużej bazy danych cząsteczek organicznych do zastosowań OPV. Ostatecznym celem jest odkrycie bardziej stabilnych materiałów organicznych o dłuższej żywotności, bez uszczerbku dla wydajności ogniw słonecznych.

pozostałe wiadomości