Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Zmarł dr Feliks Maniakowski

Zdjęcie ilustracyjne

9 czerwca 2024 r. zmarł dr Feliks Maniakowski, emerytowany pracownik Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (późniejszych wydziałów Matematyki i Informatyki oraz Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej). Miał 85 lat.

Dr Feliks Maniakowski urodził się 28 lipca 1938 r. w Sadeczkach na Wołyniu. W 1960 r. skończył studia matematyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1965 r. na Politechnice Wrocławskiej ukończył dodatkowo kurs programowania. W 1970 r. uzyskał stopień doktora na podstawie pracy "O działaniach trójargumentowych (prawa łączności i przemienności)", której promotorem był prof. Lech Dubikajtis.

Zawodowo z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu był związany od 1960 r. Przez pierwsze dziesięć lat pracował w Katedrze Matematyki najpierw jako asystent, a następnie starszy asystent. W 1971 r. został adiunktem w Zakładzie Metod Numerycznych. Później pracował także w Zakładzie Informatyki Stosowanej, który przekształcił się w Katedrę Metod Komputerowych, gdzie prowadził wstęp do informatyki, programowanie w Pascalu, C, Logo, elementy grafiki komputerowej, bazy danych, matematykę dyskretną, zastosowania informatyki w biologii oraz zajęcia z metod numerycznych.

W 1993 i 1994 roku dr Maniakowski wyjechał na 5 miesięcy w ramach kierowanego przez prof. Włodzisława Ducha programu TEMPUS "Computer Aided Education" do Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics w Cambridge University. Pracował tam nad komputerowymi programami do wspomagania nauczania informatyki i matematyki.

Ostatnim miejscem pracy dr. Feliksa Maniakowskiego przed przejściem na emeryturę w 2003 r. była Katedra Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Dr Feliks Maniakowski był także członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Msza św. w intencji dr. Feliksa Maniakowskiego zostanie odprawiona w czwartek 13 czerwca o godz. 18:00 w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Podgórnej w Toruniu. Msza pogrzebowa odbędzie się w sobotę 15 czerwca o godz. 11:00 w parafii św. Macieja Apostoła w Bełchowie. Po mszy nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku na cmentarzu parafialnym w Bełchowie.

pozostałe wiadomości