Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Adresy grupowe

Wszystkie adresy działają w domenie @listy.umk.pl.
Aby zapisać się do danej listy należy wysłać e-mail (z adresu, który ma być dopisany do listy) na adres:
sympa@listy.umk.pl
w temacie którego należy wpisać:
subscribe nazwa_listy Imię Nazwisko
gdzie:
nazwa_listy – jest nazwą listy wziętą z poniższej tabeli
Imię Nazwisko – są danymi personalnymi osoby, która chce się zapisać.
Takie żądanie jest wysłane do wszystkich właścicieli listy. Po akceptacji jednego z właścicieli osoba zostaje zapisana na listę i może otrzymywać listy.

Adres grupowy
Opis Odpowiedzialny
pracownicy-ifiz Pracownicy Wydziału listy generowane
automatycznie
moderator: Sławomir Zelek
studenci-ifiz Studenci Wydziału
doktoranci-ast Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
“Academia Scientiarum Thoruniensis”
doktoranci-ifiz Doktoranci Wydziału Sławomir Zelek
dziekanat-ifiz Pracownicy dziekanatu Jadwiga Zielińska
famolab3-ifiz Piotr Kolenderski
hpecluster-ifiz Administratorzy klastra HPE Szymon Śmiga
hpeusers-ifiz Użytkownicy klastra HPE Katharina Boguslawski
ifiz-ifiz Pracownicy Instytutu Fizyki, pracownicy Biblioteki, profesorowie emerytowani Monika Czajkowska
kaisp-ifiz Pracownicy Katedry Automatyki i Systemów Pomiarowyh Maciej Gurski
kb-ifiz Pracownicy Katedry Biofizyki Łukasz Pepłowski
kbiio-ifiz Pracownicy Katedry Biofotoniki i Inżynierii Optycznej Monika Fojt
kdf-ifiz Pracownicy Katedry Dydaktyki Fizyki Andrzej Karbowski
kfamio-ifiz Pracownicy Katedry Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej Mariusz Piwiński
kfm-ifiz Pracownicy Katedry Fizyki Matematycznej Jacek Jurkowski
kfs-ifiz Pracownicy Katedry Fizyki Stosowanej Karol Strzałkowski
kier-ifiz Kierownicy Katedr Instytutu Fizyki Monika Czajkowska
kis-ifiz Pracownicy Katedry Informatyki Stosowanej Piotr Ablewski
kisdd-ifiz Piotr Ablewski
klaster-ifiz Użytkownicy klastra COK Sławomir Zelek
kmk-ifiz Pracownicy Katedry Mechaniki Kwantowej Jacek Kobus
kn-ifiz Pracownicy Katedry Nanofotoniki Marcin Szalkowski
nlpqt-ifiz Mariusz Piwiński
pspizk-ifiz Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowania Komputerów Jacek Matulewski
rd-ifiz Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne Monika Czajkowska
rdw-ifiz Rada Dziekańska Wydziału Jadwiga Zielińska
rif-ifiz Członkowie Rady Instytutu Fizyki Monika Czajkowska
rnif-ifiz Członkowie Rady Naukowej Instytutu Fizyki Monika Czajkowska
rwfaiis-ifiz Członkowie Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Jadwiga Zielińska
shptorun-ifiz Toruński Odział Societas Humboldtiana Polonorum Jacek Kobus
shptorunzarzad-ifiz Zarząd Toruńskiego Oddziału Societas Humboldtiana Polonorum Jacek Kobus
szkolydor-ifiz Andrzej Karbowski
ZAGIFINT-all wszyscy pracownicy Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Instytutu Fizyki i Instytutu Nauk Technicznych Kamila Stec
ZAGIFINT-adm pracownicy administracyjni Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Instytutu Fizyki i Instytutu Nauk Technicznych Kamila Stec
ZAGIFINT-obsl pracownicy obsługi Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Instytutu Fizyki i Instytutu Nauk Technicznych Kamila Stec