Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 3283
Nr pokoju: 525
Email: rst@fizyka.umk.pl
Konsultacje: Poniedziałek 8.00 - 10.00
Jednostka: Instytut Fizyki
Katedra: Katedra Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Stanowisko: profesor (grupa badawczo-dydaktyczna)
Funkcja: kierownik Pracowni Elektronicznych, kierownik Zespołu Spektroskopii Wysokiej Zdolności Rozdzielczej
Strona WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~rst
ResearcherID:
G-3523-2014
Google Scholar: fQblPK8AAAAJ
ORCID: 0000-0003-1547-3081
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza: