Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 3341, 3325
Nr pokoju: 529, 530
Email: piwek@fizyka.umk.pl
Konsultacje: poniedziałek 9:00 - 11:00
Jednostka: Instytut Fizyki
Katedra: Katedra Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Stanowisko: profesor uniwersytetu (grupa badawczo-dydaktyczna)
Funkcja: kierownik Zespołu Pracowni Komputerowych
Strona WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~piwek/
ResearcherID:
D-6648-2014
Google Scholar: i6Uz9V0AAAAJ
ORCID: 0000-0001-5847-2578
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza: