Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Kolejki

Obecnie zdefiniowane są następujące kolejki:

nazwa kolejki opis kolejki dostępne zasoby ograniczenia
normal

Domyślna kolejka, używana do zadań korzystających z wielu rdzeni; zadania mają ograniczony maksymalny czas wykonywania; do tej kolejki nie mogą być wysłane zadania wymagające więcej niż 120 godzin.

Kolejka nie jest przeznaczona do zadań jednordzeniowych.

węzły n1-n10

maksymalny czas wykonywania zadania 5 dni (120 godzin),

maksymalnie 5 zadań dla jednego użytkownika

long

Kolejka do bardzo długich obliczeń wykorzystujących wiele rdzeni; może zająć maksymalnie 3 węzły.

Kolejka nie jest przeznaczona do zadań jednordzeniowych.

węzły n1-n10

maksymalnie 1 zadanie dla jednego użytkownika

single Kolejka do zadań wykorzystujących jeden rdzeń (wyjątkowo mogą w niej być umieszczane zadania zajmujące kilka rdzeni); może zająć maksymalnie 1 węzeł. węzły n10-n11

maksymalnie 12 wykonywanych zadań jednego użytkownika

singlehdd

Kolejka do zadań wykorzystujących jeden rdzeń (w wyjątkowych sytuacjach zadania mogą korzystać z kilku rdzeni);

Węzeł ma dostępną lokalnie przestrzeń dyskową wielkości 820GB podmontowaną jako /mnt/workspace (tylko na n11) dlatego dedykowana jest do zadań mocno korzystających z zapisu danych

węzeł n11, lokalna przestrzeń dyskowa 820GB (/mnt/workspace) maksymalnie 12 wykonywanych zadań jednego użytkownika
full Kolejka do korzystania tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim uzgodnieniu przez e-mail (klaster-l) z pozostałymi użytkownikami klastra. węzły n1-n10 bez ograniczeń
intel*  Kolejki zdefiniowane na potrzeby grupy M. Zielińskiego. węzły n12-n13 ograniczony dostęp dla użytkowników
cuda* węzeł n14

 *-  kolejki o ograniczonym dostępie

 Domyślnym czasem wykonywania zadania jest maksymalnie 1 godzina (w przypadku niepodania parametru walltime) oraz użycie jednego rdzenia