Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Katedra Biofizyki

Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Nowak

Pracownicy i doktoranci
Projekty badawcze
Publikacje
Konferencje i referaty

Zespół Biofizyki Doświadczalnej
Zespół Optycznych Metod Badań Strukturalnych
Laboratorium Biooptyki i Inżynierii Optycznej
Zespół Teoretycznej Biofizyki Molekularnej

Seminaria Zakładu Biofizyki i Fizyki Medycznej


Tematyka badawcza: