Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Katedra Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej

Kierownik: prof. dr hab. Roman Ciuryło

Pracownicy i doktoranci
Projekty badawcze
Publikacje
Konferencje i referaty


Tematyka badawcza: