Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Katedra Fizyki Stosowanej

Kierownik: dr hab. Alicja Chruścińska, prof. UMK

Pracownicy i doktoranci
Projekty badawcze
Publikacje
Konferencje i referaty


Tematyka badawcza: