Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Katedra Mechaniki Kwantowej

Kierownik: dr hab. Michał Zieliński, prof. UMK

Pracownicy i doktoranci
Projekty badawcze
Publikacje
Konferencje i referaty

Seminaria

Tematyka badawcza: