Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Pracownia Fizyki Medycznej i Inżynierii Biomedyczno-Informatycznej

Ćwiczenia laboratoryjne

Poniższy spis zawiera odnośniki do plików z opisami zadań. Niektóre pliki zostały zapisane w formacie Word97 i takim edytorem należy je przetwarzać. Resztę należy oglądać przeglądarką WWW pracującą w trybie graficznym lub przeglądarką plików PDF:

 1. Statystyka rozpadów promieniotwórczych
 2. Wyznaczanie energii promieniowania γ metodą absorpcji [DOC]
 3. Zależność energii kwantów γ od rozproszenia w efekcie Comptona
 4. Wyznaczanie bezwzględnej aktywności źródła 60Co metodą koincydencji [DOC]
 5. Wyznaczanie energii cząstek α [DOC]
 6. Radiometr RUM-1 [DOC]
 7. Przetwarzanie obrazów cyfrowych
 8. Spektrofotometr [DOC]
 9. Spektrofluorymetr – widma emisji i wzbudzenia
 10. Laser – badanie struktury modów
 11. Anemometria laserowa
 12. Pomiary odległości wewnątrzgałkowych – WSzZ Bielany [DOC]
 13. Wyznaczanie współczynnika dyfuzji metodą optyczną
 14. Elektronowy rezonans paramagnetyczny
 15. Sprawdzanie praw optyki geometrycznej i fizycznej w dziedzinie mikrofal
 16. Konwersja obrazów wideo i analiza obrazów cyfrowych
 17. Efekt Mössbauera
 18. Dozymetry [DOC]
 19. Rentgen
 20. Światłowody – propagacja światła [PDF]
 21. Światłowody – polaryzacja światła [PDF]

Kursywą oznaczone zostały ćwiczenia niewykorzystywane.


Regulamin Pracowni Fizyki Medycznej i Inżynierii Biomedyczno-Informatycznej

Jak uczyć się do zadania

Jak wykonywać zadania – zeszyt laboratoryjny

Jak pisać sprawozdania

Lista kontrolna sprawozdania

Jak przygotowac poster