Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Pracownia Pokazów Fizycznych

Pracownia Pokazów Fizycznych zajmuje się przygotowaniem demonstracji do wykładów z fizyki prowadzonych w Instytucie Fizyki oraz wspólnie z Zakładem Dydaktyki Fizyki organizuje pokazy z fizyki dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Pracownia Pokazów Fizycznych zapewnia również obsługę techniczną sali wykładowej 26.

“Przy prowadzeniu wykładów z fizyki doświadczalnej należy zdawać sobie sprawę z tego, że demonstracje na sali wykładowej są nieodłączną i niezmiernie ważną częścią dobrego wykładu.”

“Odpowiednia ilość demonstracji i ich różnorodność ujęcia w zakresie treści i formy stanowią jeden z zasadniczych warunków skutecznego przekazywania wykładanych wiadomości do umysłów słuchaczy. Właściwy stosunek ilości demonstracji w odniesieniu do całości wykładu jest najlepszą drogą do wzbudzenia zainteresowania, do pobudzenia aktywnego myślenia słuchaczy.”