Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

1.PF – Wykaz ćwiczeń

wahadłoPracownia wyposażona jest w zestawy doświadczalne umożliwiające przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu mechaniki, ciepła i fizyki cząsteczkowej, własności materii, elektryczności, magnetyzmu i optyki. W wykazie poniżej podano numery i tematy ćwiczeń. Bardziej szczegółowe informacje, w tym przykłady opisów układów pomiarowych do niektórych z nich można wyświetlić klikając więcej⇒ (ważne: aktualne wersje opisów dostępne są na platformie Moodle).


UWAGA: Materiały udostępniane są z zastrzeżeniem ochrony praw autorskich i własności intelektualnej. Warunkiem reprodukcji całości lub części treści, zwłaszcza elementów graficznych (również po modyfikacji) we własnym opracowaniu jest uzyskanie zgody kierownika Pierwszej Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki UMK w Toruniu (lab1@fizyka.umk.pl).

ĆWICZENIA SERII GŁÓWNEJ

1. Przyspieszenie ziemskie – wahadło odwracalne
2. Przyspieszenie ziemskie – wahadło proste
3. Gęstości ciał – waga Jolly’ego
4. Prędkość dźwięku – metody Quinckego i Kundta
5. Prędkość dźwięku – fazoczuła detekcja elektryczna
6. Lepkość cieczy – metoda Englera
7. Lepkość cieczy – metoda Stokesa więcej⇒
8. Lepkość powietrza – metoda przepływu
9. Momentu bezwładności – wahadło torsyjne
10. Moduł sztywności – wahadło torsyjne

11. Moduł Younga – metoda zginania pręta
12. Moment bezwładności – wahadło Oberbecka
13. Drgania tłumione i wymuszone – wahadło Pohla
14. Oscylator harmoniczny – wahadło sprężynowe
15. Moduły sztywności i Younga – wahadło torsyjne
16. Drgania wymuszone – wahadła sprzężone
17. Prędkość kul – wahadło balistyczne
18. Przepływ cieczy – zwężka Venturiego
19. Lepkość cieczy – metoda Ostwalda

21. Wilgotność powietrza – psychrometr Assmanna
23. Ciepło właściwe gazów – metoda Clementa-Desormesa
25. Ciepło właściwego – metoda ostygania
26. Ciepło parowania – metoda kalorymetryczna
27. Ciepło topnienia – metoda kalorymetryczna
28. Rozszerzalność cieczy – dylatometr

31. Opór elektrycznego – prawo Ohma
32. Opór elektryczny – mostek Wheatstone’a
33. Opór elektryczny – metoda porównywania
34. Zależność oporu od temperatury
35. Przewodnictwo cieplnego ciał stałych
36. Równoważnik elektrochemicznego – elektroliza roztworu
38. Przewodnictwo elektrolitów – metoda Kohlrauscha
39. Drgania relaksacyjne – lampa neonowa
40.  Indukcja magnetoelektryczna – transformator

41. Napięcie termoelektryczne – termostos
42. Drgania elektryczne – generator samowzbudny
44. Złącze półprzewodnikowe – diody
45. Detekcja światła – fotokomórka
47. Ładunek elektryczny – kondensator
48. Histereza magnetyczna – oscyloskop
49. Rezonans elektryczny – obwód LC

51. Złącza półprzewodnikowe – tranzystor
52. Przepływ prądu – układy prostujące (I)
53. Efekt Halla – hallotron
54. Przepływ prądu układy prostujące (II)
55. Detekcja światła – fotoopór i fotoogniwo
56. Detekcja światła – fotodioda
58. Współczynnika załamania – refraktometr i mikroskop
59. Współczynnika załamania – kąta najmniejszego odchylenia

61. Współczynnik załamania – kąta Brewstera więcej⇒
62. Długość fali świetlnej – pierścienie Newtona
63. Długość fali świetlnej – siatka dyfrakcyjna
64. Mikrofale – magnetron i dioda
65. Ogniskowe soczewek – ława optyczna
66. Aberracje sferyczne soczewek – ława optyczna
69. Prawo Malusa – polaryzator liniowy
70. Dyfrakcja Fraunhofera – szczelina liniowa

71. Dyfrakcja Fraunhofera – otwory kołowe i pręty
72. Stała Verdeta – polarymetr
73. Długości fali światła – doświadczenie Younga
74. Aberracja chromatyczna – ława optyczna i monochromator

ĆWICZENIA SERII WSTĘPNEJ

101. Wyznaczanie gęstości ciał stałych I
102. Wyznaczanie gęstości ciał stałych II
103. Wyznaczanie gęstości ciał stałych III
104. Wyznaczanie gęstości ciał stałych IV
105. Wyznaczanie momentów bezwładności brył regularnych na podstawie pomiaru masy i wymiarów liniowych (I)
106. Wyznaczanie momentów bezwładności brył regularnych na podstawie pomiaru masy i wymiarów liniowych (II)
107. Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą piknometru
108. Pomiar sumy kątów wieloboków (I)
109. Pomiar sumy kątów wieloboków (II)
110. Pomiar rezystancji za pomocą omomierza


powrót do strony głównej 1.PF