Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

W międzynarodowym zespole

fot. Andrzej Romański

Projekt z udziałem naukowca z Instytutu Fizyki UMK w Toruniu dr. hab. Michała Zawady, prof. UMK znalazł się wśród 26 przedsięwzięć naukowych wyłonionych w konkursie QuantERA 2017 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych. Łączny budżet konkursu wynosi 36 milionów euro.

Jest to pierwsza edycja konkursu zorganizowanego przez konsorcjum QuantERA (ERA-NET Cofund in Quantum Technologies).

Konkurs został ogłoszony w styczniu 2017 r. i od początku cieszył się dużym zainteresowaniem środowiska naukowego: w pierwszym jego etapie złożono 221 wniosków na łączną sumę ponad 235 mln euro. Do rywalizacji mogły przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów europejskich. Koordynatorem przedsięwzięcia, w które jest zaangażowanych 30 organizacji finansujących badania naukowe, jest Narodowe Centrum Nauki. Więcej szczegółów

Wśród nagrodzonych w konkursie QuantERA 2017 projektów jest aż 9 realizowanych z udziałem badaczy z Polski. Oprócz naukowca z Zakładu Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej UMK, wezmą w nich udział pracownicy PAN-u oraz Uniwersytetów: Jagiellońskiego i Warszawskiego.

Projekty, które uzyskały finansowanie, obejmują następujące obszary technologii kwantowych: Quantum communication, Quantum simulation, , Quantum information sciences oraz Quantum metrology sensing and imaging.

Przedsięwzięcie naukowe, w które zaangażowany jest fizyk z UMK, czyli Q-Clocks: Kwantowe zegary optyczne wzmocnione rezonatorem optycznym będzie realizowane we współpracy z zespołami z Danii, Francji, Włoch i Hiszpanii. Zostanie ono sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

Projekt Q-Clocks dąży do ustanowienia nowych limitów w kwantowym pomiarze czasu poprzez połączenie najnowocześniejszych optycznych zegarów atomowych i skwantowanego pola elektromagnetycznego zapewnionego przez wnękę optyczną. Jego celem jest zastosowanie zaawansowanych technik kwantowych do najnowocześniejszych zegarów optycznych. Chodzi o zwiększenie ich czułości przy jednoczesnym zachowaniu długich czasów koherencji i najwyższej dokładności. W ramach projektu zostaną rozwinięte metody nieniszczących pomiarów, wytwarzania stanów ścieśnionych oraz aktywnych wzorców częstości optycznych.
Warto podkreślić, że atomowy zegar kwantowy jest swego rodzaju kamieniem milowym w “European Quantum Technologies Timeline”.

Realizacja międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie QuantERA rozpocznie się w 2018 r. Spotkanie przeznaczone dla laureatów programu – QuantERA Projects’ Launch Event – odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2018 r. w Bukareszcie (Rumunia).

Pełna lista rankingowa projektów finansowanych w konkursie QuanERA.

Tekst przygotowany przez Dział Promocji i Informacji UMK