Instytut Fizyki

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397
e-mail: ifiz@fizyka.umk.pl

Przewody doktorskie

1. Procedura wszczęcia i przebiegu postępowania w sprawie stopnia doktora w Instytucie Fizyki UMK opracowana na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i posiadały status doktoranta w dniu 1 października 2019 r. (117 KB)

2. Procedura wszczęcia i przebiegu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym w Instytucie Fizyki UMK opracowana na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (128 KB)

3. Procedura wszczęcia i przebiegu przewodu doktorskiego w Instytucie Fizyki UMK opracowana na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.


 

2. Lista niezakończonych przewodów doktorskich:

FIZYKA:

mgr inż. Piotr Ablewski
promotor: prof. dr hab. Roman Ciuryło
promotor pomocniczy: dr Piotr Morzyński

mgr Adam Buksztel
promotor: prof. dr hab. Ireneusz Grabowski
promotor pomocniczy: dr Szymon Śmiga

mgr inż. Dominik Charczun
promotor: prof. dr hab. Daniel Lisak
promotor pomocniczy: dr hab. Piotr Masłowski, prof. UMK

mgr inż. Andrzej Gajewski
promotor: dr hab. Michał Zawada, prof. UMK
promotor pomocnicy: dr Karolina Słowik

mgr inż. Karol Karpiński
promotor: prof. dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska
promotor pomocniczy: dr David Ziemkiewicz

mgr inż. Magdalena Konefał
promotor: prof. dr hab. Daniel Lisak
kopromotor: dr Alain Campargue

mgr inż. Zbigniew Kowalski
promotor: prof. dr hab. Sławomir M. Kaczmarek (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

mgr inż. Aleksandra Leszczyk
promotor: dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK
promotor pomocniczy: dr Dariusz Kędziera

mgr Agnieszka Marasek
promotor: dr hab. Jacek Zakrzewski, prof. UMK
promotor pomocniczy: dr hab. Karol Strzałkowski, prof. UMK

mgr Marta Misiaszek
promotor: dr hab. Michał Zawada, prof. UMK
promotor pomocniczy: dr Piotr Kolenderski

mgr Artur Nowak
promotor: dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK

mgr Katarzyna Pleskacz
promotor: dr hab. Mariusz Piwiński, prof. UMK
promotor pomocniczy: dr hab. inż. Łukasz Kłosowski

mgr Piotr Różański
promotor: dr hab. Michał Zieliński, prof. UMK

mgr Karolina Sędziak-Kacprowicz
promotor: prof. dr hab. Roman Ciuryło
promotor pomocniczy: dr Piotr Kolenderski

mgr inż. Michał Słowiński
promotor: dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK

mgr Krzysztof Służewski
promotor: prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz

mgr Michał Świderski
promotor: dr hab. Michał Zieliński, prof. UMK

mgr inż. Mikołaj Zaborowski
promotor: prof. dr hab. Daniel Lisak
promotor pomocniczy: dr hab. Agata Cygan, prof. UMK

BIOFIZYKA:

mgr Alfonso Jimnenez Villar
promotor: dr hab. Ireneusz Grulkowski, prof. UMK

mgr Ewa Mączyńska
promotor: dr hab. Ireneusz Grulkowski, prof. UMK

mgr inż. Konrad Pawlak
promotor: prof. dr hab. Aleksander Balter
promotor pomocniczy: dr Dariusz Laskowski

mgr Ewa Ratajczak
promotor: prof. dr hab. Włodzisław Duch

mgr inż. Krzysztof Szulżycki
promotor: prof. dr hab. Maciej Wojtkowski
promotor pomocniczy: dr hab. Ireneusz Grulkowski, prof. UMK


 

3. Zakończone przewody doktorskie (od grudnia 2013 r.):

FIZYKA:

BIOFIZYKA:

4. Zakończone przewody doktorskie (stopnie nadane po 30.04.2019 r.):

NAUKI FIZYCZNE:

 • dr Karolina Finc
 • dr inż. Justyna Grzelak
 • dr Maciej Kosicki
 • dr inż. Grzegorz Kowzan
 • dr Andrzej J. Kulik
 • dr inż. Michał Makowski
 • dr Ewa Natalia Palikot
 • dr inż. Tomasz Rerek
 • dr Rodolfo Muñoz Rodriguez
 • dr Bartłomiej Nagórny
 • dr inż. Aneta Prymaczek
 • dr Katarzyna Siudzińska
 • dr inż. Marcin Szalkowski
 • dr inż. Kamil Wiwatowski